Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

Ερώτηση προς τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατέθεσε ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης σχετικά με την αδειοδότηση της μονάδας διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων της MAMIDOL – JETOIL Α.Ε. στο Πλατάνι. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε στις 17 Φλεβάρη:

"Το 2004, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων MAMIDOL – JETOIL Α.Ε στη θέση Πέρα Πλατάνι Σούδας χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
Στη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία της μονάδας αυτής αντιτέθηκαν, με σχετικές αποφάσεις τους, τόσο το Νομαρχιακό Συμβούλιο των Χανίων όσο και η Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, με το αιτιολογικό ότι η μονάδα δε διαθέτει ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην Εθνική Οδό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια θέση πρόσβασης επί του εθνικού δρόμου το 2005, ανετράπη και εξερράγη βυτιοφόρο υγρών καυσίμων και από θαύμα δε θρηνήθηκαν θύματα.
Μετά από προσφυγή της εν λόγω εταιρείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 3287/4-8-05 υπουργική απόφαση, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και στη συνέχεια εξεδόθη νέα θετική απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης. Μ’ αυτό τον τρόπο, η Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης υποχρεώθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να εκδώσει περιβαλλοντική άδεια για μια δραστηριότητα δίπλα στον εθνικό δρόμο που συνεπάγεται τη διαρκή είσοδο και έξοδο βαρέων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων από μια παράνομη σύνδεση με τον εθνικό δρόμο!
Κατά των παραπάνω θετικών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων στη θέση Πέρα Πλατάνι Σούδας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Σούδας.
Επειδή συνεχίζεται η αδειοδότηση της εν λόγω μονάδας αν και δε διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
ερωτάται ο κ. υπουργός:
1) Σε ποια φάση της διαδικασίας για την αδειοδότηση της παραπάνω μονάδας είναι απαιτητή η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης;
2) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη είσοδος – έξοδος των βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό, για την οποία είναι υπεύθυνο;