Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Το «Σχέδιο Αθηνά», μέσα από τη συγχώνευση / κατάργηση τμημάτων και Πανεπιστημίων με στενά δημοσιονομικά και παλαιοκομματικά κριτήρια θα επιφέρει τη συρρίκνωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχέδιο Αθηνά εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των επιδιώξεων του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης για τη Δημόσια Παιδεία. Στόχος είναι η μετάλλαξη του δημόσιου, ακαδημαϊκού και δημοκρατικού πανεπιστημίου. Προωθείται μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, με προσχηματικό διάλογο και με αποκλειστικό στόχο να επιτευχθεί με κάθε κόστος η δραστική συρρίκνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργείται και από τους προτεινόμενους αριθμούς εισακτέων. Την ίδια στιγμή που διαγράφουν από τον χάρτη ολόκληρα Τμήματα, διπλασιάζουν ή και τριπλασιάζουν τους εισακτέους σε άλλα, αδιαφορώντας για την επάρκεια της υφιστάμενης υποδομής, ανεξάρτητα από το προσωπικό που υπηρετεί. Πιο συγκεκριμένα, τμήματα ίδιου επιστημονικού αντικειμένου με διπλάσιο, τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο αριθμό προσωπικού έχουν τους ίδιους αριθμούς εισακτέων.

Όσον αφορά το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γενικό Τμήμα καταργείται καθώς δεν προβλέπεται η ύπαρξη Γενικών Τμημάτων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η εκπαιδευτική ανάγκη την οποία καλύπτουν τα Γενικά Τμήματα είναι θεμελιώδης και μόνο διασπορά προσωπικού και οικονομικών πόρων θα επέλθει, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος Οι επιπτώσεις από μια τέτοια εξέλιξη δεν θα αφορούν μονάχα το προσωπικό και τους φοιτητές του Γενικού Τμήματος, αλλά θα θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την αυτονομία ολόκληρου του Πολυτεχνείου, αφού, λόγω της μείωσης του αριθμού των Τμημάτων, θα βρεθεί ένα βήμα πριν τη συγχώνευση με κάποιο άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Εύλογα η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης αντιδρά καθώς το Υπουργείο Παιδείας έρχεται να καταργήσει ένα Τμήμα με επιστημονικό έργο και αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ως Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χανίων συντασσόμαστε απόλυτα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη μετεξέλιξη του Γενικού Τμήματος σε "Τμήμα Επιστήμης Μηχανικών" και όχι την κατάργησή του. H πρόταση αυτή, δεν επιφέρει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και θα αξιοποιήσει το υπάρχον προσωπικό του Γενικού Τμήματος και την υλικοτεχνική υποδομή των Εργαστηριών του. Επιπλέον, το προτεινόμενο Τμήμα θα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα σε περιοχές έντονης ζήτησης στη τοπική και γενικότερα Ελληνική αναπτυσσομένη βιομηχανία.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η άμεση απόσυρση του σχεδίου «Αθηνά» και το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στον αναγκαίο και όχι προσχηματικό διάλογο για την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, κοινωνικά και επιστημονικά κριτήρια στην κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης, αλλά και της διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των Ιδρυμάτων. Αυτό απαιτεί τη συνέργεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαβούλευση με τους φορείς με τις τοπικές κοινωνίες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα στηρίξει τους αγώνες υπέρ της αναβάθμισης της Ανώτατης Παιδείας, υπέρ του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστήμιου, θα συνεχίζει να αγωνίζεται μαζί με όσες και όσους διεκδικούν την οικοδόμηση ενός διαφορετικού δημόσιου Πανεπιστήμιου, όπου η έγνοια για την ολόπλευρη μόρφωση της νέας γενιάς θα συνδέεται με το όραμα μιας άλλης κοινωνίας, δεσμευμένης στη δημοκρατία, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιτροπή παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΧΑΝΙΩΝ