Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Με την πώλησητης «μικρής ΔΕΗ» η κυβέρνηση εφαρμόζει το δεύτερο στάδιο του σχεδίου ιδιωτικοποίησης του συνόλου της δημόσιας επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρώτο στάδιο ήταν η πώληση του ΑΔΜΗΕ, του μονοπωλιακού δηλαδή δικτύου διανομής ενέργειας, το δεύτερο είναι ηδημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» και το τρίτο είναι η τελική απόσυρση του κράτους από την ενέργεια μέσα από τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών της «μεγάλης ΔΕΗ».

Η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση δεν έρχεται μόνο να εξυπηρετήσει μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα αλλά και μεταβιβάζει έναντι πινακίου φακής τα κομμάτια εκείνα με τα μεγαλύτερα περιθώρια μελλοντικής ανάπτυξης, τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες και τα πλέον κρίσιμα ορυκτά κοιτάσματα στη χώρα.. Επιπρόσθετα, ο τρόποςιδιωτικοποίησης της «μικρής ΔΕΗ» παραβιάζει κατάφορα την κοινοτική νομοθεσία, καθώς απαγορεύει πρακτικά στη «μεγάλη» να την ανταγωνίζεται. Εξάλλου, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν προκύπτει από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που εφαρμόζεται από το 1998 στην ΕΕ, αλλά είναι αποκλειστικά πρωτοβουλία της κυβέρνησης και της Τρόικας. Όπως δείχνει η διεθνή εμπειρία, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τουςΈλληνες καταναλωτές και την ενεργοβόρα ελληνική βιομηχανία.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεσμεύεται ότι θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια να αποτραπεί το οικονομικό αυτό έγκλημα μέσα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα πάρει εντός και εκτός κοινοβουλίου, αλλά καιμε την ολόπλευρη στήριξη του αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ. Οι προτάσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διασφαλίζουν τη διατήρηση ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στην ενέργεια και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και πράσινο μοντέλο ενεργειακού σχεδιασμού,μακριά από οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα.