Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Κλιμάκιο της Επιτροπής Προγράμματος της Ν.Ε. Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ με τον υπεύθυνό της Γιώργο Αγοραστάκη, στα πλαίσια του κύκλου διαβούλευσης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν τη Δευτέρα 24/11/2014 στο ΤΕΕ κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης, με Διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και με εκπροσώπους κλαδικών συλλόγων μηχανικών και εργοληπτών του νομού και αντάλλαξαν απόψεις επί των προγραμματικών κατευθύνσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποδομές μεταφορών και τη διαχείριση υδατικών πόρων σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Φώτης Καζάσης εκ μέρους της ομάδας μελέτης υποδομών παρουσίασε τους άξονες των θέσεων και τις βασικές προτάσεις για τις υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τις οποίες:

1.Οι μεταφορές υπήρξαν ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένες με την Κρήτη και την οικονομική της ανάπτυξη κυρίως λόγω της προνομιακής και ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης. Για το ξεπέρασμα της κρίσης και των συνεπειών της στην περιφερειακή οικονομία, είναι αναγκαία η μετάβαση προς ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που θα τοποθετήσει την Κρήτη στο επίκεντρο της ΝΑ Ευρώπης με σαφή προσανατολισμό και προς την Ευρώπη αλλά και προς την ΝΑ Μεσόγειο και την Β. Αφρική.
2. Κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής αποτελεί ο δημόσιος κεντρικός σχεδιασμός των υποδομών μεταφορών του νησιού αξιοποιώντας όλους τους πιθανούς προορισμούς όπως και όλα τα πιθανά μέσα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων του αλλά και τα εθνικά συμφέροντα. Το θέμα ενίσχυσης των υποδομών τυπικά αποτελεί βασικό συστατικό ενός μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης, είναι όμως λογικό στις συνθήκες κοινωνικής/ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε οι ήδη περιορισμένοι πόροι να πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτής της κρίσης και στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της απασχόλησης. Σε αυτό λοιπόν το χρονικό σημείο θα πρέπει να περιοριστεί ο μεγαλοϊδεατισμός που συνήθως απαντάται στην κατασκευή των (μεγάλων) δημοσίων έργων όπως επίσης και να καθοριστούν στοχευμένες προτεραιότητες για τα έργα που θα υλοποιηθούν.
3. Η δημιουργία μιας πολυτροπικής πλατφόρμας μεταφορών στην Κρήτη που θα περιλαμβάνει και θα συνδέει, τον ΒΟΑΚ, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, είναι μέσα στις κοινοτικές προτεραιότητες, στους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών, είναι η πρώτη προτεραιότητα στην Κρήτη και μπορεί να υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο στις επόμενες δύο Προγραμματικές Περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η άμεση αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις Υποδομές και η ένταξη του ΒΟΑΚ στους ίδιους άξονες προτεραιότητας με τα μεγάλα οδικά έργα που υλοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα ώστε να χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το πρόκριμα της προτεραιότητας στα έργα με συμβάσεις παραχώρησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει σαφής συμφωνία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Περιφέρεια Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αποδείχτηκε και από τη συζήτηση το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει κάνει καμιά προετοιμασία για το έργο συμπεριλαμβανομένων και των όσων αφορούν στις πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Χρυσοχοΐδη.
4. Επιπλέον προτείνεται η άμεση εκπόνηση μελέτης οδικής ασφάλειας και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων των υφιστάμενων οδών στο οδικό δίκτυο του ΒΟΑΚ/ΝΟΑΚ και των υπολοίπων κάθετων συνδετήριων οδών καθώς και η κατά προτεραιότητα κατασκευή των απαιτούμενων έργων οδικής ασφάλειας για τμήματα που έχουν ήδη επισημανθεί ως επικίνδυνα.
5. Εμμένουμε στις θέσεις μας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις του λιμανιού της Σούδας και του αερολιμένα Χανίων και διεκδικούνται γι’ αυτά τα έργα που είναι ήδη προγραμματισμένα. Στο πλαίσιο αξιοποίησης της γεωπολιτικής θέσης της Κρήτης και της ανάδειξής της σε περιφερειακό κόμβο μεταφορών είμαστε –επίσης- αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου και θεωρούμε αναγκαία τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης ύπαρξης λιμένα στο νότιο τμήμα της Κρήτης και της κατάταξής του μαζί με το λιμένα Καστελίου Κισσάμου ως Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος.

O Γιώργος Αγοραστάκης στην συνέχεια παρουσίασε τις βασικές αρχές και κανόνες που πρέπει να ισχύσουν για την Διαχείριση των Υδατικών πόρων και στην Κρήτη:

1. Το νερό είναι: κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, κοινό αγαθό για όλους (κοινής ωφέλειας) και μάλιστα εν ανεπαρκεία στη φύση. Το νερό ως κοινό αγαθό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ιδιοποίησης, εμπορευματοποίησης και αποκλειστικής ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Ο δημόσιος χαρακτήρας του πρέπει να διασφαλίζεται με συγκεκριμένα μέτρα στα διαχειριστικά σχέδια, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική του ανακύκλωση, η ποιότητά του, η ικανοποίηση των κοινωνικών και παραγωγικών αναγκών με τον οικονομικότερο τρόπο.
2. Το ελληνικό σύστημα διαχείρισης είναι ανορθολογικό και χαοτικό. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο κατακερματισμός των εκμεταλλεύσεων, η πολυνομία, η πολυαρχία που καταλήγει σε πλήρη αναρχία, σε συγκρούσεις και ανταγωνισμούς που καταλήγουν εις βάρος της ακεραιότητας και της ποιότητας των υδατικών πόρων. Γενικά στο επίπεδο του θεσμικού πλαισίου, θα πρέπει να γίνει οριζόντια εναρμόνιση και εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 στο ελληνικό δίκαιο και να καταργηθεί η πολυνομία και η πολυαρχία που υπάρχει.
Οι προτεραιότητες στις χρήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται είναι πρώτα η ύδρευση και μετά η άρδευση. Πρώτα οι περιοχές κοντά στον φυσικό πόρο και στην συνέχεια οι απομακρυσμένες.
3 Η διαχείριση των Υδατικών Πόρων εκτός από τα εθνικά θέματα πρέπει να αποκεντρωθεί στις Περιφέρειες. Οι αρμοδιότητες διαχείρισης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να μεταφερθούν στις αιρετές Περιφέρειες.
4 Η αξιοποίηση – εκμετάλλευση των υδατικών πόρων πρέπει να ανήκει στους περιφερειακούς και τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς. Τα υδρο-αρδευτικά έργα που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός ΟΤΑ έργων πρέπει να περιέλθουν σε Εταιρείες/Οργανισμούς που διαθέτουν ή συστήνουν οι ίδιοι. Για τα μεγάλα και διαδημοτικά έργα απαιτούνται δημόσιοι και αυτοδιοικητικοί φορείς υψηλότερου επιπέδου.
5. Πρέπει να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στη διαχείριση Y.Π. και πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων όπως και τα θέματα ανανέωσης των υδατικών πόρων. Το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην παντελή έλλειψη μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης. Με την διάλυση της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας και την ανυπαρξία μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου, υπάρχει μεγάλη ασυδοσία και εντοπίζονται ορισμένα ανεπίστρεπτα φαινόμενα ρύπανσης υδατικών πόρων.
6. Δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας, το βάρος πρέπει να δοθεί στην ορθολογική διαχείριση, την εξοικονόμηση, τον περιορισμό της σπατάλης, στα συμπληρωματικά έργα και τα προγραμματισμένα μικρά έργα όπως στις επιδιορθώσεις. Η Κρήτη υστερεί σημαντικά από την υπόλοιπη Ελλάδα από τα αναγκαία υδροαρδευτικά έργα. Ένα εθνικό σχέδιο πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτή την διαφορά και να την διορθώνει. Επίσης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα προβλήματα ξηρασίας και λειψυδρίας που εμφανίζονται στο νησί εξ’ αιτίας των κλιματικών αλλαγών. Απέναντι σε αυτές τις απειλές η Κρήτη πρέπει να θωρακιστεί κυρίως με τα αναγκαία έργα αποθήκευσης νερού, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει στο μέλλον τις δύσκολες καταστάσεις στην θερινή περίοδο κάθε χρόνου. Για το νομό Χανίων το στρατηγικό έργο είναι το φράγμα Σεμπρωνιώτη, το οποίο πρέπει να προετοιμαστεί για το μέλλον.