Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Το έργο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας είναι τεράστιο. Έχει όμως και συντελεστές, πρωταγωνιστές και πρώτους ρόλους. Και για εμάς, οι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτού εδώ του τόπου και το περιβάλλον του.

Οι άνθρωποί του. Οι οποίοι συνεργάζονται και δημιουργούν. Μέσα από τον σεβασμό στους εργαζομένους. Μέσα από την αναβίωση του συνεταιριστικού κινήματος με οριζόντιο τρόπο ώστε να συμπεριλάβει πλήθος νέων τομέων και υπερβαίνοντας τις παθογένειες του παρελθόντος. Μέσα από την προαγωγή της συνεργατικότητας και των συνεργειών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από την προώθηση της μεταβίβασης των επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά ώστε να μην χαθεί η συσσωρευμένη γνώση και ο πλούτος αυτού του τόπου με στοχευμένες πολιτικές. Και μέσα από την δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να ακμάσουν.

Και το περιβάλλον. Το περιβάλλον της Κρήτης. Το περιβάλλον όχι ως πόρος προς εκμετάλλευση, αλλά ως πλούτος για να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές. Μέσα από τη θεσμική θωράκιση των σημείων εξαιρετικού φυσικού κάλλους του τόπου, των παραλιών και των προστατευόμενων περιοχών. Τη μέριμνα για την μη υπερεξάντληση των αποθεμάτων, του νερού και της γης, που σήμερα απειλούνται. Τη δραστική μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων. Και την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.

Το όραμά μας είναι μια Κρήτη με βαθιές ρίζες, που πατάει στις δικές τις δυνάμεις, για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τη διατροφή, την τεχνολογία και τη χρηματοδότηση. Και η οποία δραστηριοποιείται, πράττει και δημιουργεί σε μια διεθνή οικονομία χωρίς να έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα.