Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Στις 15-9-2015, εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. (τ. Β΄, αρ. 2004/15-9-2015), που αφορά στη δημιουργία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αποκορώνου.

Το συγκεκριμένο Ι.Ε.Κ., που η δημιουργία του αποτελούσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται να καλύψει κενά της δημόσιας εκπαίδευσης στην εν λόγω περιοχή, τόσο του πρωτογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία του θα βοηθήσει στην κατάρτιση στελεχών που θα αποδειχτούν αρωγοί για την τόνωση και την προώθηση της τοπικής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απέδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όχι μόνο επαναφέροντας τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής  Εκπαίδευσης στην υπηρεσία τους, με την ταυτόχρονη λειτουργία των καταργημένων κλάδων, αλλά και με τις τομές που πραγματοποίησε και πρόκειται να πραγματοποιήσει στο ευαίσθητο χώρο της παιδείας.