Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, ο Αλ. Τσίπρας θα τονίσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, και το γεγονός ότι η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή. Θα δώσει έμφαση στην επανεγκατάσταση από τρίτες χώρες, στην εφαρμογή των Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταναστών με χώρες καταγωγής και διέλευσης, καθώς και στην εσωτερική μετεγκατάσταση προσφύγων με τρόπο αναλογικό που να αντιστοιχεί στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος.

Στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών, εξασφαλίστηκε η μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων, πλέον των ήδη αποφασισμένων 40.000, από τις χώρες πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Επίσης, τέθηκε από μέρους μας με ιδιαίτερη βαρύτητα το ζήτημα της επανεγκατάστασης από τρίτες χώρες ως μέτρου που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ροών, την ασφάλεια των προσφύγων και την πάταξη των κυκλωμάτων διακινητών.

Ενόψει της σημερινής έκτακτης Συνόδου Κορυφής, ο Αλ. Τσίπρας είχε διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ.-Κ. Γιουνκέρ, τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Β. Φάυνμαν (βλέπε φωτογραφία), και τον Πρόεδρο της Ομάδας Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Τζ. Πιττέλα.

Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός θα τονίσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, και το γεγονός ότι η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή. Θα δώσει έμφαση στην  επανεγκατάσταση από τρίτες χώρες, στην εφαρμογή των Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταναστών με χώρες καταγωγής και διέλευσης, καθώς και στην εσωτερική μετεγκατάσταση προσφύγων με τρόπο αναλογικό που να αντιστοιχεί στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Επιτακτική είναι η ανάγκη επαρκούς οικονομικής και τεχνικής στήριξης.

"Η ενωμένη στάση της Ευρώπης, ο συνδυασμός της ανάληψης ευθύνης με την αλληλεγγύη, αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος", δήλωσε ο πρωθυπουργός.