Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Χανίων - Ρεθύμνου είχε σήμερα στα Χανιά ο Βουλευτής Χανίων κ. Αντώνης Μπαλωμενάκης. 

Από την πλευρά των εργαζομένων εκτέθηκαν τα κύρια τρέχοντα προβλήματα του κλάδου, τοπικά και γενικότερα, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία στις σχέσεις με τον πολίτη, δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στη συνεργασία με τις τράπεζες, η μείωση του προσωπικού σε σχέση με την αύξηση του όγκου εργασίας και, τοπικά, η μη πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου, το κτιριακό και το θέμα της ελλιπούς καθαριότητας του κτιρίου. 

Εκτέθηκαν ακόμα οι θέσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. για την αποφασιστική μείωση των περιπτώσεων στις οποίες θα χρειάζεται ο υπάλληλος να έρχεται σε επαφή με τον πολίτη, που θα γίνει εφικτό με την μετάθεση των εργασιών στο χώρο του διαδικτύου, και θα έχει ως αποτέλεσμα να επικεντρωθεί η δραστηριότητα κατ’ εξοχήν στον τομέα των ελέγχων. 

Η πρόταση για την επαναφορά της δυνατότητας εξωδίκου συμβιβασμού έως ένα ορισμένο ποσόν και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, που εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει και θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα, καθώς και η πρόταση για τη μετάθεση του αντικειμένου «αυτοκίνητα» στους αρμόδιους φορείς, δεδομένου ότι σήμερα εκτιμάται πως σημαντικός χρόνος διατίθεται για έκδοση πιστοποιητικών που θα μπορούσαν να παρέχονται είτε από τα ΚΕΠ είτε από το Μηχανολογικό.

Από την πλευρά του ο κ. Μπαλωμενάκης, αφού ευχαρίστησε για την ενημέρωση, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. αποτελούν την πρώτη γραμμή στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη χώρα και τη βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Μ’ αυτήν την έννοια οι προτάσεις και οι υποδείξεις τους έχουν πολύ μεγάλη σημασία και απόλυτη προτεραιότητα. 

Στην κατεύθυνση αυτήν λειτουργεί και η «ανοιχτή γραμμή» που υπάρχει και χρειάζεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί μεταξύ των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους και του Υπουργείου Οικονομίας για την εξεύρεση των βέλτιστων μεθόδων ραγδαίας και αποφασιστικής βελτίωσης στους τομείς που παρουσιάζονται καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.