Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Μόνο μία άδεια για αλίευση τόνου χορηγήθηκε για το 2016 σε όλη την Κρήτη (στο Ρέθυμνο) ενώ, αντιθέτως, στην Κάλυμνο χορηγήθηκαν 20 άδειες!

Αυτό επισημαίνεται σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Μπαλωμενάκη, Βάλιας Βαγιωνάκη, Σωκράτη Βαρδάκη, Νίκου Ηγουμενίδη και Εμμανουήλ Θραψανιώτη προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ερώτηση έχει θέμα: «Διαφάνεια – δίκαιη κατανομή αδειών αλίευσης τόνου» και σ’ αυτήν αναφέρεται:
«Με την 7546/148049/30.12.15 απόφαση του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγήθηκαν οι άδειες αλίευσης τόνου (είδους Thunnus thynnus) για το 2016.
Διαβάστε αναλυτικά την ερώτηση:

Με την 7546/148049/30.12.15 απόφαση του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγήθηκαν οι άδειες αλίευσης τόνου (είδους Thunnus thynnus) για το 2016.

Από το συνημμένο στην απόφαση αυτήν πίνακα πληροφορούμαστε ότι επί συνόλου 37 αδειών στην περιφέρεια Κρήτης χορηγήθηκε μόνο μία (1) άδεια, στο Ρέθυμνο. Αντιθέτως 20 (!) άδειες δόθηκαν μόνο στο νησί της Καλύμνου. Ταυτόχρονα, άλλες περιοχές έχουν πιθανόν δυσανάλογη συμμετοχή.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Εάν έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες διαφάνειας στην κατανομή των αδειών αλίευσης τόνου (είδους Thunnus thynnus) για το 2016.

  1. Εάν για την κατανομή λήφθηκαν υπ’ όψιν ταυτόσημα κριτήρια .

  1. Υπάρχουν περιθώρια επανεξέτασης του τρόπου κατανομής και εάν ναι πώς σκοπεύει το Υπουργείο να ενεργήσει;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπαλωμενάκης Αντώνης
Βαγιωνάκη Ευαγγελία
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ