Πέμπτη 17 Απριλίου 2008

Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή στις 19/3 ο Αλέκος Αλαβάνος για το ζήτημα της παραχώρησης του στρατοπέδουΜαρκόπουλου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε:


"Σε απάντηση της υπ’αριθμόν 8840/19-03-2008 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, με θέμα την παραχώρηση του στρατοπέδου «Μαρκοπούλου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το εν λόγω στρατόπεδο εντάχθηκε στον πίνακα αποδεσμευόμενων στρατοπέδων, με σκοπό την αξιοποίησή του από την Υπηρεσία Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, στο πλαίσιο του Ν. 2745/99.
Η προβλεπόμενη σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, πολεοδόμηση των υπόψη στρατοπέδων, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους προς εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για τη δημιουργία νέων σύγχρονων στρατοπέδων, που θα υποδεχθούν τις στρατιωτικές μονάδες των αποδεσμευμένων στρατοπέδων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντός του συγκεκριμένου στρατοπέδου στρατωνίζονται στρατιωτικές μονάδες των οποίων η μετεγκατάσταση κρίθηκε αδύνατη επί του παρόντος.
Κατόπιν των παραπάνω, η Στρατιωτική Υπηρεσία αποφάσισε τη διατήρηση του στρατοπέδου «Μαρκοπούλου» για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της και κατά συνέπεια την ακύρωση της ένταξης του στον προαναφερόμενο πίνακα των αποδεσμευόμενων στρατοπέδων".

Ευάγγελος – Βασίλειος Μεϊμαράκης
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Διαβάστε περισσότερα για την υπόθεση του στρατοπέδου