Σάββατο 24 Μαΐου 2008

Οι εκπαιδευτικοί του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Παιδείας τη Δευτέρα 26 Μαΐου στις 8:00 μ.μ. θα συγκροτήσουν τη θεματική επιτροπή Παιδείας.
Ενδεικτικά θέματα που θα ανοίξουν τη συζήτηση θα είναι: η πρόσβαση στα πανεπιστήμια, το άρθρο 16, το κτηριακό πρόβλημα, το ζήτημα της αμάθειας, η αντισταθμιστική εκπαίδευση κ.ά.
Eπίσης θα συγκροτηθεί οργανωτική και εκτελεστική γραμματεία.
Η συζήτηση θα γίνει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (Νεάρχου 36) και θα είναι ανοιχτή σε συμμετοχές και θέματα.