Παρασκευή 30 Μαΐου 2008

Ερώτηση Γ.Δραγασάκη προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Οικονομίας & Οικονομικών
Σύμφωνα με καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην παραλία Γεωργιούπολης, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Ν. Χανίων και επεκτείνεται ως τα σύνορα με το νομό Ρεθύμνου, γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις σε βάρος του περιβάλλοντος και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή είναι από τις πλέον προστατευόμενες θεσμικά περιοχές της Κρήτης, αφού υπάγεται στις αυστηρές διατάξεις του από 22/3/90 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄ 211/10-4-90) όπου καθορίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Γεωργιούπολης, της οποίας τμήμα αποτελεί η παραλία. Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται πυρήνας υγροβιότοπου απολύτου προστασίας και ένα τμήμα της παραλίας ανήκει σε περιοχή Natura.
Παρόλα αυτά, στην παραπάνω την περιοχή, επί σειρά ετών παρατηρούνται συνεχείς παρεμβάσεις στη ροή των ποταμών με μπαζώματα και διάνοιξη τάφρων, στήνονται καντίνες με σταθερή βάση πάνω στον αιγιαλό, στις οποίες μάλιστα η ΔΕΗ έδωσε ρεύμα, χτίζονται καινούργια σπίτια, διενεργούνται αμμοληψίες κλπ.
Για όλα αυτά, αν και έχουν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιοχής.
Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1) Αν έχουν γίνει μέχρι τώρα έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όσα καταγγέλλουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Γεωργιούπολη, αν έχουν ληφθεί και ποια συγκεκριμένα μέτρα για την απόδοση τυχόν ευθυνών για τις συνεχιζόμενες αυθαιρεσίες στην ευρύτερη περιοχή και
2) Αν προτίθενται να λάβουν περαιτέρω μέτρα ώστε να σταματήσει άμεσα η καταστρατήγηση της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία της ευρύτερης περιοχής που προαναφέρθηκε.
Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Δραγασάκης