Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008


-->

Την Παρασκευή 24 Οκτώβρη συνεδρίασε η Συντονιστική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων.
Οι παρόντες και οι παρούσες ήταν 11.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν
I. Να γίνει μια πολιτική εκτίμηση
II. Να γίνει απολογισμός για τη συνέλευση που προηγήθηκε
III. Να προγραμματίσουμε σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα δράσης για τους προσεχείς μήνες
IV. Να γίνει οργανωτική ανασυγκρότηση στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης όλων των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, επιλέχθηκε να μην ασχοληθούμε με τρέχοντα θέματα. Εξαίρεση έγινε λόγω στενότητας χρόνου για κείμενο που παρουσιάστηκε για την κατάργηση της μαθητικής παρέλασης. Ύστερα από σύντομη συζήτηση και μικροδιορθώσεις εγκρίθηκε.
Στη συνέχεια έγινε ένας γύρος τοποθετήσεων με γενικές εκτιμήσεις όπου επισημάνθηκαν οι αδυναμίες, σκιαγραφήθηκαν οι πολιτικές στοχεύσεις και μπήκαν κάποιες γενικές σκέψεις για το οργανωτικό. Σε γενικές γραμμές, με πολλές επί μέρους αποχρώσεις και διαφωνίες, συμφωνήθηκαν τα εξής:
  • Ο χαλαρός και βραδύς τρόπος λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά δε βοηθά τη συγκρότησή του σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε η κεντρική οργανωτική γραμματεία να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο υπερβαίνοντας κατά το δυνατόν τις επιμέρους συνιστώσες.
  • Όπως και στη συνέλευση διαπιστώθηκε το έργο της Γραμματείας υπήρξε σημαντικό αλλά έχει φτάσει στα όριά του.
  • Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση ή και υστέρηση στην ενεργοποίηση των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό άλλωστε διαπιστώθηκε και από συντρόφους στη συνέλευση.
  • Οι θεματικές δε λειτουργούν ικανοποιητικά με ευθύνη της γραμματείας.
  • Υπάρχει η ανάγκη για αυτόνομη οικονομική λειτουργία σε τακτική και μόνιμη βάση.
  • Είναι χρήσιμη η καταγραφή των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό, των διαθεσιμοτήτων και των δυνατοτήτων σε κάθε τόπο εργασίας και κάθε χώρο δουλειάς.
  • Διαπιστώθηκε κενό στην εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ και στον Τύπο.
  • Υπάρχει ανάγκη οργανωτικής ανασυγκρότησης της Γραμματείας.
  • Προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι η ΕΝΩΤΙΚΗ διάθεση και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ όλων για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ προωθητική δύναμη για την αριστερά και την κοινωνία.

Στη συνέχεια δεύτερος γύρος τοποθετήσεων όπου κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις. Εδώ υπήρξε πλήθος προτάσεων που άλλες ήταν συγκλίνουσες, άλλες αποκλίνουσες, άλλες με διαφορετικό σκεπτικό, τόσο ως προς τις πολιτικές στοχεύσεις όσο και ως προς το οργανωτικό μοντέλο.
Συμφωνήθηκε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Παρασκευής 31 Οκτώβρη. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι όπως πάντα ανοιχτή και προσδοκούμε να είναι πιο συμμετοχική.