Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

Προς τους Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από τον ΧΥΤΥ του Κουρουπητού Χανίων

Όπως προκύπτει από αναλύσεις του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα τοξικά κατάλοιπα που εκλύονται από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) των σκουπιδιών που διαχειρίζεται το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης απορριμμάτων στον χώρο του Κουρουπητού του Δήμου Ακρωτηρίου Χανίων, ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια.
Τα στραγγίσματα που φεύγουν εκτός του ΧΥΤΥ, είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον και πιθανόν να προκάλεσαν προ ημερών το θάνατο αιγοπροβάτων, ενώ υπάρχει και η υποψία ότι τελικά καταλήγουν στη θάλασσα. Πρόκειται λοιπόν για μια ρυπογόνα και παράνομη εγκατάσταση, αφού συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς άδεια .
Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι αναλύσεις του Πολυτεχνείου είναι ανακριβείς, πρέπει τα συγκεκριμένα ευρήματα να ενεργοποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας στην κατεύθυνση της εντατικοποίησης των ελέγχων των υγρών αποβλήτων αλλά και της βιολογικής μονάδας του Κουρουπητού, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  • Τηρείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ελέγχων των στραγγισμάτων της εν λόγω βιολογικής μονάδας βάσει ενός επιστημονικά δομημένου πλάνου δειγματοληψίας;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα της εγκατάστασης και να σταματήσει η διαφυγή των στραγγισμάτων (τοξικά) στη περιοχή;
  • Με την ανοχή ποιων ελεγκτικών μηχανισμών δίπλα στο εργοστάσιο και στον ΧΥΤΥ κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκτρέφουν τα ζώα τους, όπως έκαναν στο παρελθόν και μέσα στον Κουρουπητό ;

Ο ερωτών βουλευτής Μιχάλης Παπαγιαννάκης