Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

-->
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Διεύρυνση διαδικασίας νομιμοποίησης αιτούντων άδεια παραμονής
Στα Χανιά, έξω από το Δημαρχείο της πόλης, μετανάστες προχωρούν στις 11 Νοεμβρίου σε απεργία πείνας με αιτήματα τη διαβίωση με αξιοπρεπείς όρους και την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Οι εν λόγω μετανάστες από διάφορες χώρες της Βόρειας Αφρικής, είχαν καταθέσει αιτήσεις για άδεια παραμονής με βάση όσα όριζε ο νόμος 3386/05. Η απάντηση ήταν απορριπτική, διότι δεν έγιναν δεκτά δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκόμισαν μαζί με τα δικαιολογητικά τους.
Ειδικότερα, καθώς προφανώς δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα – άρα και σφραγίδα εισόδου στη χώρα - με την οποία θα αποδείκνυαν ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2004, όπως ορίζει ο ως άνω νόμος για τους παράνομους μετανάστες, στα δικαιολογητικά τους για την αίτηση άδειας παραμονής συμπεριέλαβαν την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που υπέβαλαν πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στις πρεσβείες των χωρών τους στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η απόδειξη της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04 τεκμηριωνόταν με τα έγγραφα των πρεσβειών των εκάστοτε χωρών, των οποίων είναι υπήκοοι οι σημερινοί απεργοί πείνας, οι αιτήσεις τους για άδεια παραμονής δεν έγιναν αποδεκτές.
Σημειώνεται δε ότι μολονότι έκαναν προσφυγές στα δικαστήρια μέσα στο διάστημα 60 ημερών σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, δεν δικαιώθηκαν. Ωστόσο, παρόμοιες περιπτώσεις αιτούντων άδεια παραμονής στη Νάξο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα κλπ. που προσέφυγαν στα δικαστήρια, είχαν διαφορετική – θετική – έκβαση για τους ενδιαφερόμενους.
Δεδομένου ότι η διεύρυνση της διαδικασίας νομιμοποίησης καθώς και των δικαιολογητικών που οφείλουν να προσκομίσουν οι αιτούντες προσωρινή άδεια παραμονής αποτελεί πάγιο αίτημα ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά και του Συνήγορου του Πολίτη,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Προτίθεται να συμπεριλάβει στις διαδικασίες νομιμοποίησης και να χορηγήσει προσωρινή άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η διαμονή στη χώρα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ανεξάρτητα εάν αυτοί εισήλθαν νόμιμα ή παράνομα στη χώρα;
11.11.2008
Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης