Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Ερώτηση Μ.Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Τεράστια είναι η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και ο αριθμός των τραυματιών και ανθρώπων με αναπηρίες εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων που στη χώρα μας έχουν πια εξελιχθεί σε επιδημία.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε. ο Β.Ο.Α.Κ χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα. Από τους 992 δε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη στην οκταετία 2000-2008, οι 273 ήταν θύματα τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στον Β.Ο.Α.Κ. Οι δε τραυματίες φθάνουν τους 16955!
Ο Β.Ο.Α.Κ μόνο εθνική οδό διευρωπαϊκού δικτύου δεν θυμίζει. Ανεπαρκής φωτισμός, έλλειψη διαζωμάτων και διαχωριστικών νησίδων, κακή ποιότητα οδοστρώματος, ελλιπής ή ανύπαρκτη σήμανση μαζί με πινακίδες ορίων ταχύτητας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, συνεχείς κακοτεχνίες ακόμα και σε καινούρια τμήματα του με κακή και ελλιπή συντήρηση όλου του οδικού δικτύου. Ένας απαρχαιωμένος δρόμος που συστηματικά επιχειρείται η αναβάθμισή του με αποσπασματικά έργα και που στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καν για Οδικό Άξονα όλης της Κρήτης αφού στο Λασίθι δεν υφίσταται καν Β.Ο.Α.Κ.
Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης είναι ένα έργο επιτακτικής σημασίας για την οικονομία, την τουριστική ανάπτυξη και κυρίως για την ασφάλεια ώστε να μην θρηνούμε άλλο ανθρώπινες ζωές. Τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης έχουν αντίστοιχα πραγματοποιήσει ημερίδες και έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον Β.Ο.Α.Κ, που ωστόσο δεν λαμβάνονται υπόψη. Η εγκατάλειψή του οδηγεί στην υπόνοια της μεθόδευσης για ανάθεση με σύμβαση παραχώρησης ή Σ.Δ.Ι.Τ με συνέπεια βέβαια και την τοποθέτηση διοδίων στην Κρήτη.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Με ποια μέτρα και εντός ποιου χρονικού πλαισίου πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ολοκλήρωση και αναβάθμισή του Β.Ο.Α.Κ καθώς και στην εκ νέου δημιουργία του τμήματος Αγίου Νικολάου-Σητείας;
  2. Τι σχεδιασμός έχει γίνει για το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης;
  3. Έχει γίνει κοστολόγηση από Τεχνικές Υπηρεσίες για την αναβάθμισή του;
  4. Ποια μέτρα προβλέπονται από το πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιόδου για την συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κρήτης ;
  5. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας ώστε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να μπορούν μεθοδικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν το σοβαρό ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων;
Ο ερωτών βουλευτής
Κριτσωτάκης Μιχάλης
11/2/2010