Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010

Ερώτηση στη Βουλή του Μιχάλη Κριτσωτάκη
Από τις 3 Μαρτίου 2010 έχει κλείσει επ’ αόριστον το ΚΕΠ του δήμου Βουκολιών (το οποίο εξυπηρετεί τους δήμους Βουκολιών, Κολυμβαρίου και μέρος του δήμου Πλατανιά), λόγω της μη ανανέωσης των συμβάσεων των δύο (2) εργαζομένων που εργάζονταν σ’ αυτό.
Έτσι, οι δύο εργαζόμενοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά ύστερα από πενταετή εργασία με συμβάσεις έργου (7 διαδοχικές συμβάσεις έργου), χωρίς αναγνωρισμένα εργασιακά δικαιώματα, αυτασφαλισμένοι και με αμφίβολη τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους, εξαιτίας της αναμόρφωσης στο σύστημα προσλήψεων.
Ο δήμος δε διαθέτει προσωπικό για να λειτουργήσει το ΚΕΠ (έχει μόλις έξι (6) υπαλλήλους), ενώ είναι πολύ δύσκολο κάποιος, χωρίς την αναγκαία ενημέρωση/κατάρτιση, να μπορέσει να ανταποκριθεί στο απαιτητικό, από άποψης γνώσεων, έργο των ΚΕΠ. Έτσι, αρκετές υποθέσεις εκκρεμούν σε διάφορες υπηρεσίες και οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν.
Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού υφίσταται, βέβαια, σε πολλά ΚΕΠ της χώρας με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν ή να αναστέλλουν τη λειτουργία τους ακυρώνοντας το λόγο ύπαρξής τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, και οδηγώντας σε αβεβαιότητα το μέλλον των εργαζομένων/συμβασιούχων σε αυτά.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
  1. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του ΚΕΠ στο δήμο Βουκολιών;
  2. Πώς θα αντιμετωπίσετε το γενικότερο θέμα της υπολειτουργίας /αναστολής λειτουργίας των ΚΕΠ σ’ όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτά;
  3. Είναι στις προθέσεις σας να δώσετε οριστική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΚΕΠ ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία τους;