Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Τα προβλήματα της περιοχής της Ελαφονήσου και ο κίνδυνος από την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ αποτέλεσαν αντικείμενο των συναντήσεων του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Σταθάκη.

Την Κυριακή ο Γιώργος Σταθάκης συνοδευόμενος από τον Γιώργο Αγοραστάκη, πρώην αντινομάρχη και δημοτικό σύμβουλο Πλατανιά και τον Δημήτρη Μπουντρογιάννη, συναντηθηκαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στη Χρυσοσκαλιτισα με παραγωγούς, δημοτικούς συμβούλους και υπεύθυνους της διαχείρισης του νερού προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής της Ελαφονήσου. Συζητήθηκαν διεξοδικά το γνωστό θέμα της άρδευσης της περιοχής, το ΣΧΟΑΠ και τα οδικά έργα.
Ο τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης των λιμνοδεξαμενών και των γεωτρήσεων έχει αποδειχθεί καταστροφικός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Οι δυναμικοί τομείς της τοπικής παραγωγής, με εξαγωγικό μάλιστα προσανατολισμό,  περιλαμβάνουν εντατικές καλλιέργειες και ομάδες παραγωγών που τυποποιούν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους.  Ένα ισορροπημένο σύστημα διαχείρισης του νερού αποτελεί προτεραιότητα για το μέλλον της περιοχής. ´Ετσι διερευνήθηκαν οι προοπτικές ανακατασκευής της λιμνοδεξαμενής που κατέρρευσε, τα υπό εξέλιξη σχέδια για μία δεύτερη λιμνοδεξαμενή,  οι εν ενεργεία γεωτρήσεις που δίνουν προσωρινή λύση και το πρόβλημα των παράνομων γεωτρήσεων.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το ΣΧΟΑΠ και η νέα φάση στην οποίας έχει εμπλακεί η αναγνώριση του. Εντοπίστηκαν τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν και ποινές επιλογές υπάρχουν για την άμεση προώθηση του. Τέλος συζητήθηκε διεξοδικά το σημαντικό οδικό έργο της περιοχής, η παράκαμψη των Τοπολίων.  

Η μελλοντική ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ και η επικείμενη ιδιωτικοποίηση του ΤΤ αποτελούν δύο από τις ποιό ακραίες επιλογές της μνημονιακής πολιτικής. Με πρωτοβουλία του συλλόγου εργαζομένων των ΕΛΤΑ έγινε ενημερωτική συνάντηση και στη συνέχεια επίσκεψη και συνάντηση με τους εργαζόμενους. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα σαφής. Τα ταχυδρομεία είναι δημόσια στις ΗΠΑ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (με εξαίρεση δύο). Η απόπειρα ιδιωτικοποίησης αποτελεί ακραία επιλογή με μηδενικό όφελος για τα δημόσια ταμεία, καταστροφική επιλογή για τους νησιώτικους και ορεινούς πληθυσμούς της χώρας και με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους των ταχυδρομείων.