Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Στις 10 Οκτωβρίου 2012 καλείται σε απολογία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ο συνάδελφος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρης Πατέλης επειδή σε άρθρα του και δημόσιες τοποθετήσεις του στο διαδίκτυο «…αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πρυτάνεως και των λοιπών μελών της Πρυτανικής Αρχής με τρόπο έντονα απαξιωτικό και μειωτικό του κύρους τους…» (!) Η δίωξη αυτή που θα κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι μοναδική στα χρονικά. Μετά από τη δίκη των τόνων, το 1943, ποτέ πανεπιστημιακός δεν έχει κληθεί να απολογηθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για απόψεις και θέσεις που αφορούν στην ακαδημαϊκή  και την πολιτική ζωή του τόπου, ποτέ μετά από τη δίκη των τόνων δεν έχει επιχειρηθεί να διωχθεί πνευματικός άνθρωπος του τόπου στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο επειδή εξέφρασε δημόσια και ανοιχτά άποψη αντίθετη προς «τας αρχάς». Διαβάστε τη συνέχεια της Ανακοίνωσης της "Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών"...

Ερώτηση για την δίωξη του επίκουρου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρη Πατέλη, κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Θεανώ Φωτίου

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Με το ερώτημα της απόλυσης γιατί άσκησε κριτική σχετικά με διαδικασίες εκλογής οργάνων στη διοίκηση του Πανεπιστημίου

Με την αριθμό 13/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκαλείται σε απολογία ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Πατέλης, μέλος ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ/τος 12/26.7.1933 «περί πειθαρχικής διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον των κατά τα άρθρα 327 και 328 του Ν.5343/1982 πειθαρχικών συμβουλίων Πανεπιστημίου Αθηνών».
Ο ως άνω Καθηγητής παραπέμπεται στο πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΔΕΠ με το ερώτημα της απόλυσης διότι διατύπωσε εγγράφως ενστάσεις του σχετικά με διαδικασίες που αφορούσαν στην εκλογή των πρυτανικών αρχών και στη λειτουργία συλλογικών οργάνων και εν γένει στη Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι εν λόγω ενστάσεις του διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ελευθερίας της γνώμης που  διαθέτει κάθε έλληνας πολίτης, αλλά και από το ιδιαίτερο και άμεσο ενδιαφέρον που έχει καθένας πανεπιστημιακός δάσκαλος για την νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία των Α.Ε.Ι και αποτελούσαν άσκηση κριτικής για τα παραπάνω ζητήματα.
Το περιεχόμενο αυτής της οξύτατης κριτικής δικαιώθηκε από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε τις πρυτανικές εκλογές, ωστόσο  η πειθαρχική παραπομπή του  στηρίζεται στο ότι το ΣτΕ εξέδωσε την απόφασή του μετά τη δημοσίευση της κριτικής όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ως άνω Καθηγητή.
Το γεγονός αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο για τη Δημοκρατία, καθώς υποδηλώνει, ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική για τα δημόσια πράγματα, μόνο εφόσον αποφαίνεται το ΣτΕ περί της νομιμότητας των διοικητικών ενεργειών. Δηλαδή, ελλοχεύει ο κίνδυνος να εξουθενωθεί ο δημοκρατικός διάλογος εάν επικρατήσει η ερμηνευτική αντίληψη που αποτυπώνεται στην συνυποβαλλόμενη κλήση προς απολογία- παραπεμπτικό.
Εξίσου επικίνδυνη είναι η προαναφερόμενη διαδικασία για το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, επειδή μετατρέπει σε «πειθαρχικό παράπτωμα» τη δημόσια παρέμβαση μέλους ΔΕΠ που στόχευε προδήλως να αποτρέψει τη νόθευση των διαδικασιών εκλογής των ακαδημαϊκών οργάνων, αλλά και να στηλιτεύσει φαινόμενα κακοδιοίκησης και κατάχρησης της πανεπιστημιακής εξουσίας για προσωπικό όφελος.

Επειδή το Κράτος οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και να  διαφυλάσσει τους δημόσιους Λειτουργούς του από προσωπικές διώξεις
Επειδή κάθε έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
1) Προτίθενται να διαφυλάξουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υιοθετώντας ρύθμιση που θα απαγορεύει την πειθαρχική δίωξη των πανεπιστημιακών λειτουργών για την έκφραση γνώμης και την άσκηση κριτικής στην διοίκηση των Α.Ε.Ι;
2) Προτίθενται να διαφυλάξουν την ελευθερία της έκφρασης, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Θεανώ Φωτίου