Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας για μια ακόμη φορά βρίσκεται στους δρόμους διεκδικώντας την ύπαρξη του. Οι αγρότες του τόπου μας βιώνουν την σημερινή κρίση όπως ο υπόλοιπος Ελληνικός λαός με την διαφορά όμως ότι για αυτούς η οικονομική κρίση έχει αρχίσει τώρα και πάνω από 15 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα η Γεωργία της χώρας μας βρίσκεται στην εντατική και σήμερα η  τρικομματική κυβέρνηση με τα μνημονικά και φορολογικά της  μέτρα τους αφαιρεί και το τελευταίο σωληνάκι επιβίωσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστός στις αντιμνημονιακές πολιτικές αρχές του συμπαραστέκεται στον αγώνα των αγροτών όπως και σε όλους τους αγώνες που διεξάγει σήμερα η Ελληνική κοινωνία που πλήττεται και αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης από τα αντιλαϊκά και άδικα μέτρα των μνημονίων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση να αντιπροτείνει και υλοποιήσει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάκαμψης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα που θα στηρίζεται στις βασικές αρχές της διατροφικής μας αυτοδυναμίας που είναι τα υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα, η ανθρώπινη εργασία, ο σεβασμός στα πρότυπα διατροφής, η τοπική παραγωγή και βιοποικιλότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη της οικογενειακής γεωργίας. 

Θεωρούμε ότι το θέμα των τροφίμων πρέπει να γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης, όχι μόνο ως ποσότητα, αλλά κυρίως ως ποιότητα, ως συνηθειών της διατροφής, ως σχέσεων παραγωγών – καταναλωτών, ως σχέσεων παράδοσης, πολιτισμού και παραγωγής και όχι ως συμφέρον του κέρδους των πολυεθνικών.

Η προστασία και ασφάλεια των προϊόντων του τόπου μας πρέπει να γίνει μέσω πιστοποιήσεων και αυστηρών ελέγχων. Η εξασφάλιση της εμπορίας τους μέσω οργανωμένων διχτύων διανομής και συμπράξεων μεταξύ Οργανώσεων Παραγωγών και Καταναλωτών.

Για την Φορολόγηση των αγροτών ο ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση της εκπόνησης των προγραμματικών θέσεων της οικονομικής του επιτροπής, έχει να προτείνει:

  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο αφορολόγητο καθορίζεται στις 12 έως 15 χιλ. Ευρώ και έχοντας γνώση ότι ο μέσος αγροτικός κλήρος στην χώρα μας είναι πολύ χαμηλός (περίπου τα 40 στρ. σε εθνικό επίπεδο, 25 περίπου στρ. στο νησιωτικό χώρο), θα πρέπει να εκπονηθεί γρήγορα ένα σύστημα τεκμηρίωσης με βάση την καλλιέργεια και το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, που να καθορίζει εξαρχής, με αντικειμενικά κριτήρια, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υποχρεούνται ή δεν υποχρεούνται σε φορολόγηση.
  • Στη βάση της προηγούμενης αρχής το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας θα πρέπει τάχιστα να εκπονήσει μελέτη για τα κόστη παραγωγής κάθε προϊόντος  ομαδοποιώντας τα κατά περιοχή και σε μέσους όρους ξεχωριστά  για όλη την επικράτεια (το κόστος παραγωγής για κάθε προϊόν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και δεν μπορεί να είναι ενιαίο  για όλη την Ελλάδα ούτε είναι αντικειμενικός ο μέσος όρος σε Εθνικό επίπεδο ειδικά όταν οι αποκλείσεις του κόστους σε σχέση με την αξία του προϊόντος είναι μεγάλες. π.χ. Η περίπτωση των εσπεριδοειδών μεταξύ Κρήτης και Ηπειρωτικής  Ελλάδας όπου το κόστος μόνο των μεταφορικών συμβάλει κατά 50% στο συνολικό κόστος του προϊόντος).
  • Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ξεπερνούν τα αφορολόγητα όρια και υποχρεούνται σε φορολόγηση θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις και κανόνες όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας.
  • Τα αναπτυξιακά κίνητρα (μορφές επιδοτήσεων για επενδύσεις, καλλιέργειας,  όγκος παραγωγής κτλ) δεν θα πρέπει να μπερδεύονται με τις φορολογικές υποχρεώσεις κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης.
  • Σε περίπτωση φορολόγησης του αγροτικού κλήρου (όπως αυτή που πάει να εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση) τότε το υπουργείο που καθορίζει το κόστος των αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να συμπεριλάβει στην κοστολόγηση υποχρεωτικά και την γεωπρόσοδο.   
  • Οι αντικειμενικές αξίες της γεωργικής Γης θα πρέπει να είναι ενιαίες για κάθε καλλιέργεια και για όλη την χώρα. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει  κριτήριο και για κάθε άλλη μορφή επιβολής φόρου όπως  π.χ. ΦΑΠ. Επιβάλλεται επιτέλους να υπάρξει για όλη την επικράτεια η εκπόνηση γενικών χωροταξικών με τις χρήσεις Γης, να προστατευθεί η γεωργική γη και η αγροτική εκμετάλλευση και η τυχόν αλλαγή χρήσης να έχει το ανάλογο τίμημα υπεραξίας (το πρόβλημα είναι τεράστιο στις τουριστικές περιοχές, στις παρυφές Αστικών κέντρων, στο νησιωτικό χώρο κτλ.).
  • Για τους αγρότες ένα πραγματικό τεκμήριο φορολόγησης μπορεί να αποτελέσει η επιστροφή ΦΠΑ στη βάση των τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων τα οποία σήμερα δεν διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπως επίσης και από τα δικαιώματα των γεωργικών ενισχύσεων που τεκμηριώνονται στη βάση της παραγωγικής δυνατότητας κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης.
  • Πρέπει να ξεκαθαριστεί το φορολογικό καθεστώς με τους αγρότες που πουλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους σε δημόσιους χώρους όπως λαϊκές, εναλλακτικό εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα από άλλες χώρες της Ε.Ε. όπου οι συναλλαγές αυτές γίνονται ελεύθερα χωρίς παραστατικά.
  • Επίσης στα πλαίσια κινήτρων για τους νέους αγρότες, πέρα των φορολογικών κινήτρων, θα πρέπει να τους δοθούν και κίνητρα εγκατάστασης  όπως κατοικία με προτεραιότητα στις αναπαλαιώσεις παλαιών αγροτόσπιτων, δάνεια με κίνητρα μηχανολογικού εξοπλισμού, και γεωργικής γης. Για το τελευταίο επιβάλλεται η καταγραφή όλων των καλλιεργητικά εγκαταλελειμμένων αγροτικών γαιών και η  δημιουργία τραπεζών γης από αυτές με στόχο την διανομή τους στους νέους αγρότες. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που δεν θα στερεί  την υψηλή κυριότητα από τους ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων εκτάσεων αλλά θα δίδει την δυνατότητα υποχρεωτικής μακροπρόθεσμης ενοικίασης ανάλογα με την χρήση και την καλλιέργεια. Κίνητρα για ενεργειακή αυτοδυναμία των αγροικιών νοικοκυριών με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μείωση όλων των συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα αγροεφόδια για να έχει η γεωργία μας ανταγωνιστικότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.
  • Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδίου που σε πρώτη προτεραιότητα θα βάζει τις συμπράξεις και συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής και εμπορίας με τα ανάλογα φορολογικά κίνητρα.
Η ριζοσπαστική Αριστερά έχει την πολιτική βούληση να πραγματοποιήσει εναλλακτικές ριζοσπαστικές πολιτικές στον αγροτικό τομέα.

Οι πολιτικές δυνάμεις των μνημονίων, του τρικομματισμού και του νεοφιλελεύθερου συστήματος απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν την έχουν.

Για τους αγρότες έχει έρθει η ώρα της Αριστεράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ