Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013


Κατατέθηκε σήμερα 23/08 στη Βουλή κοινή ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από όλους τους Νομούς της Κρήτης με θέμα τα «επείγοντα προβλήματα της κτηνοτροφίας», η οποία αποκτά μεγάλη επικαιρότητα μετά τη κυβερνητική απόφαση για οριζόντια περικοπή κατά 37,5% των βοσκοτόπων, γεγονός που θα δώσει στην τοπική κτηνοτροφία τη χαριστική βολή.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΘέμα : επείγοντα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Κρήτη

Η κτηνοτροφία είναι ένας δυναμικός κλάδος του πρωτογενή τομέα στη Κρήτη που αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Οι βασικοί λόγοι για την εξέλιξη αυτή είναι το δυσβάστακτο  κόστος παραγωγής λόγω κυρίως της ανεξέλεγκτης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών και των αγροτικών  εφοδίων ,  η  πτωτική πορεία της τιμής των κτηνοτροφικών προϊόντων ( κρέας- γάλα) , οι καθυστερήσεις στην καταβολή και κυρίως οι περικοπές στην εξισωτική αποζημίωση εξαιτίας της απόστασης των 50 km μεταξύ των βοσκοτόπων και της έδρας της εκμετάλλευσης , η οριζόντια μείωση κατά 37,5% του ποσοστού της επιλεξιμότητας και της επιδότησης των δηλωθεισών εκτάσεων για βοσκότοπο, η καθυστέρηση στην προώθηση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας- κτηνοτροφίας και των σχεδίων βελτίωσης, η έλλειψη κτηνιάτρων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εργαστηριακός έλεγχος των ζώων για ανθρωποζωονόσους ( μελιταίος πυρετός κλπ) που θα είναι προϋπόθεση για τη διάθεση γάλακτος στα τυροκομεία από τους ερχόμενους μήνες κλπ.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα και ειδικότερα η εξαίρεση από την εξισωτική αποζημίωση λόγω του ορίου των 50km μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων ( κυρίως της περιοχής του ορεινού Μυλοποτάμου Ρεθύμνου) , καθώς και το «κούρεμα» των διαθέσιμων βοσκοτόπων λόγω του τρόπου μέτρησης των εκτάσεων από τους δορυφόρους , δημιουργούν συνθήκες μη βιωσιμότητας για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη. 

Με δεδομένο ότι : 

Το συνολικό αγροτικό εισόδημα στη χώρα έχει μειωθεί κατά 20% ( 1,4 δισ. ευρώ) την τετραετία 2009-2012 σύμφωνα με έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ , με αντίστοιχη άνοδο 1 δισ. ευρώ του κόστους παραγωγής  λόγω αύξησης 31% του κόστους των ζωοτροφών, 64% του ενεργειακού κόστους και 93% των φορολογικών  επιβαρύνσεων.  
Η χώρα  μας , λόγω των διαχρονικών διαρθρωτικών προβλημάτων της κτηνοτροφίας  και της έλλειψης ενός Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής  Πολιτικής,  έχει μετατραπεί σε χώρα εισαγωγής γεωργικών και κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων ( 1,5  δισ. ευρώ είναι η ετήσια απώλεια συναλλάγματος για την εισαγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών ) .
Είναι προφανής η σημασία του πρωτογενή τομέα στην διατροφική επάρκεια της χώρας και στην  αποτροπή ακόμα και επισιτιστικής κρίσης,   όπως είναι αδιαμφισβήτητη η επίδραση της σχεδιασμένης ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την  προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, στην υλοποίηση  εναλλακτικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων (ομάδες παραγωγών,  ανταλλακτικά δίκτυα, δίκτυα  χωρίς μεσάζοντες κλπ), στην επιβίωση της ενδοχώρας και των μειονεκτικών περιοχών  αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και  της βιοποικιλλότητας.  
Η ελληνική κτηνοτροφία με τα μεγέθη και τις ιδιαιτερότητες της έχει το πλεονέκτημα ότι αρμόζει  περισσότερο σε μια παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων παρά σε παραγωγή  μαζικής κλίμακας που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας των τροφίμων και διατροφικών σκανδάλων 
Είναι μικρή η συνεταιριστική παρέμβαση στην παραγωγή-μεταποίηση-εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων ( πέραν των γνωστών προβλημάτων διαφανούς διαχείρισης των συνεταιρισμών και των Ενώσεων) , με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά τιμής παραγωγού-καταναλωτή στην Ευρώπη για τα ζωοκομικά προϊόντα .
Η κτηνοτροφία στην Κρήτη- και ειδικά στο Νομό Ρεθύμνου- έχει κεντρικό ρόλο στη συνολική αγροτική  δραστηριότητα και σε ορισμένες ορεινές περιοχές αποτελεί τη μοναδική παραγωγική απασχόληση και πηγή εισοδήματος  .
Το πρόβλημα της διαχείρισης των βοσκοτόπων στην Κρήτη είναι υπαρκτό, έχει οξυνθεί από την πολιτική της επιδότησης των αιγοπροβάτων ανά κεφαλή ζώου με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου, την υπερβόσκηση που με τη σειρά της οδήγησε στην εξάρτηση από τις ζωοτροφές 
Η εξισωτική αποζημίωση που αφορά μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών , είναι απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου και την αξιοπρεπή επιβίωση των παραγωγών .

Ερωτάται ο κ.Υπουργός 

1. Με ποια κριτήρια θεσπίστηκε το μέτρο της περικοπής της εξισωτικής αποζημίωσης λόγω υπέρβασης του ορίου των 50 km και αν προτίθεται τον Υπουργείο να το αντιμετωπίσει άμεσα ;
 2. Προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση ( που έχει κοινοποιηθεί ήδη στους Δήμους) για οριζόντια περικοπή  κατά 37,5%  των βοσκοτόπων , γεγονός που θα περιορίσει το «ζωτικό χώρο»  για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Κρήτη ,  θα συρρικνώσει  δραματικά την επιδότηση των κτηνοτρόφων (αφού προαπαιτούμενο είναι το  1,07στρέμματα / ζώο) και παράλληλα θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας ;
3.Εξετάζει την πρόταση να θεωρηθεί ολόκληρη η Κρήτη ως μια ενιαία περιφέρεια , με δεδομένο ότι η διοικητική διαίρεση σε πρώην νομούς-νυν Αντιπεριφέρειες είναι παρωχημένη και εξωπραγματική όσον αφορά την τοπική εκτατική-ημιεκτατική  κτηνοτροφία και τις αναγκαίες , για την επιβίωση των ζώων και τη σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων , μετακινήσεις των κτηνοτρόφων σε πεδινά μέρη το χειμώνα και σε όμορους νομούς, οι οποίες μάλιστα συχνά συνοδεύονται από αντίστοιχες κτηνοτροφικές υποδομές ;
4.Σχεδιάζει να ενισχύσει με τον απαραίτητο αριθμό κτηνιάτρων τις αντίστοιχες υπηρεσίες  της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου που είναι η πλέον υποστελεχωμένη, αντιμετωπίζοντας έτσι  σοβαρό κίνδυνο για τη διατροφική ασφάλεια και τη  δημόσια υγεία ;
5.Συζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την πρόταση να μειωθεί ο ΦΠΑ ( 23%) στις ζωοτροφές και τα αγροτικά εφόδια ;
6. Πότε επιτέλους θα  ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και θα ανακοινωθούν οι εγκρίσεις των Σχεδίων Βελτίωσης  (κατάθεση φακέλων από Σεπτέμβριο 2011) και πότε θα οριστικοποιηθούν-ανακοινωθούν  τα αποτελέσματα για τα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας (κατάθεση φακέλων από την άνοιξη 2012) 
7. Ποια είναι η προετοιμασία και το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείο ενόψει της νέας ΚΑΠ (2014-2020) , έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η αναδιοργάνωση σε νέες  πιο υγιείς βάσεις της ελληνικής κτηνοτροφίας ;

Oι  ερωτώντες  βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας
Δερμιτζάκης Κών/νος
Διακάκη Μαρία
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Σταθάκης Γιώργος