Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων οδηγεί στη «λειτουργική κατάρρευση» του Πανεπιστημίου

Την Τετάρτη 4/9/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Διακάκη Μαίρης, Κριτσωτάκη Μιχάλη και Ξανθού Ανδρέα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδη Στεφάνου. Θέμα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αρνητικές επιπτώσεις των μνημονιακών αλλαγών στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, τα λειτουργικά προβλήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και η δραματική επιδείνωση τους με το μέτρο της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο κ. Στεφάνου αναγνώρισε ότι η εφαρμογή του «σχεδίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης» στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας του 20% του διοικητικού προσωπικού, πέραν του ότι είναι νομικά αστήρικτη, θα έχει μη αναστρέψιμες βλάβες στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.). Την ώρα που το Π.Κ. θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος περισσότερους φοιτητές και την ώρα που δεν θα υπάρξουν για φέτος συμβασιούχοι διδάσκοντες, η απομάκρυνση μέρους του, ούτως ή άλλως ανεπαρκούς, διοικητικού προσωπικού που στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, τα ερευνητικά προγράμματα, τα εργαστήρια, τα δίκτυα και τις επικοινωνίες του Πανεπιστημίου, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση των υπηρεσιών, στην υποβάθμιση και απαξίωση ενός Ιδρύματος με τεράστια πνευματική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία για τον τόπο μας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν την ανάγκη συντονισμού και κοινής δράσης όλων των συνδικαλιστικών και θεσμικών εκπροσωπήσεων του Πανεπιστημίου, γιατί αν δεν σταματήσει τώρα η πορεία κατεδάφισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης κανείς δεν θα μείνει αλώβητος και το επόμενο βήμα θα είναι η διαθεσιμότητα-απομάκρυνση και διδακτικού προσωπικού. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ακόμα την ανάγκη να υπερασπιστεί η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολο της (διδάσκοντες, υπάλληλοι, φοιτητές) την αυτοτέλεια και την αξιοπρέπεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, να αντιπαρατεθούν με την διαλυτική για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πολιτική της κυβέρνησης και να συμπαραταχθούν με τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων βαθμίδων (Α’βαθμιας και Β’βαθμιας Εκπαίδευσης) αλλά και με τους γονείς των μαθητών και φοιτητών σε ένα κοινό μέτωπο υπεράσπισης της Δημόσιας Παιδείας, με στόχο τη δημοκρατική ανατροπή της κυβέρνησης και την ακύρωση του καταστροφικού μνημονιακού πλαισίου.