Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Με αφορμή πρόσφατες πρωτοβουλίες και δηλώσεις σχετικά με τις εκλογές στο Δήμο Πλατανιά, από το ΣΥΡΙΖΑ Δήμου Πλατανιά τονίζονται τα εξής :

Ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται απολύτως και ενισχύει τις αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες πολιτών και συντάσσεται με τις πλειοψηφίες που σχηματίζονται μέσα από ελεύθερη και δημοκρατική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων.

Ταυτόχρονα διατηρεί και προβάλλει τις πολιτικές του θέσεις και τις αρχές που συγκροτούν τη συνολική αντίληψή του για την ανάγκη ριζικής αλλαγής πρακτικών τόσο στο επίπεδο της πολιτικής, όσο και στο επίπεδο των προσώπων που καλούνται να υλοποιήσουν τη διαφορετική πορεία, για την οποία δεσμεύεται. Είναι προφανές ότι η τελική τοποθέτησή μας απέναντι στα αυτοδιοικητικά σχήματα του Δήμου Πλατανιά, εκτός από τις προγραμματικές τους θέσεις θα εξαρτηθεί απολύτως και από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου τους.