Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Γιώργος Αγοραστάκης μαζί με υποψήφιους του συνδυασμού Χανίων της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης, είχαν προχτες το βράδυ 24/4/2014 συνάντηση με εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων ΕΒΕ στο καφέ «ΚΗΠΟΣ». Συνομίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις στο θέμα «Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και Περιφέρεια». Στην συνάντηση παραβρέθηκε και μίλησε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης παρουσίασε τις θέσεις της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των άλλων είπε:

«Ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης και της ύφεσης είναι η μικρή – μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ). Οι εφαρμοζόμενες περιοριστικές πολιτικές στους τομείς της τραπεζικής πίστης, η φορομπηχτική φορολογική πολιτική, η υπερδιόγκωση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, όπως και η κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, οδήγησαν βήμα-βήμα πολλές από τις ΜμΕ στην υπερχρέωση και στο κλείσιμο, και συνέτειναν στην έκρηξη της ανεργίας, στην παραγωγική αποδιάρθρωση της οικονομίας και κοντά στην κατάρρευση τον Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ) των επαγγελματιών του χώρου.

Η κατάσταση αυτή βέβαια δημιουργήθηκε από τις κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές. Οι Περιφέρειες δεν είχαν άμεση συμμετοχή, είχαν όμως έμμεση. Από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις δεν υπάρχει ούτε καν ένας λόγος αντίθεσης και αντίστασης, απέναντι σ’ αυτόν τον Αρμαγεδδώνα. Δεν διατυπώθηκε καμιά εναλλακτική περιφερειακή πολιτική για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, για την ανόρθωσης της οικονομίας. Καμιά εναλλακτική πολιτική για τους παραγωγικούς τομείς και για τις ΜΜΕ. Η όλη δραστηριότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης περιορίστηκε στενά στην διεκπεραίωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και στην παλαιοκομματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση οφείλει ν’ ασκεί ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική και να μην περιορίζεται στις τυπικές αρμοδιότητες των αδειοδοτήσεων και ελέγχων επιχειρήσεων. Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να χαράζει πολιτική, να συντονίζει και να υποστηρίζει τις παραγωγικές δραστηριότητες. Να ενθαρρύνει, να οργανώνει τους παραγωγικούς συντελεστές σε συνεταιρισμούς, σε δίκτυα παραγωγής, προβολής και προώθησης προϊόντων.

Είναι επείγουσα ανάγκη να ανακοπεί η πορεία της χώρας προς την καταστροφή και να αναστραφεί η καθοδική πορεία της οικονομίας. Πως; Χρειάζεται μια άλλη στρατηγική. Της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, που να περιλαμβάνει -μεταξύ των άλλων- καθοριστικές αλλαγές και στις πολιτικές που απευθύνονται στην επιχειρηματικότητα.

Η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν μπορεί παρά να αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, με βάση τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και τις δυνατότητες που διανοίγονται.

Μια τέτοια γενική πολιτική πρέπει να εξειδικεύεται συγκεκριμένα στο επίπεδο της Περιφέρειας. Στην Κρήτη πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των παραγωγικών τομέων και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής. Οι επιχειρηματικοί τομείς που μπορούν υποστηριχτούν με τα εργαλεία (προγράμματα) που διαθέτει ή μπορεί να ενεργοποιήσει η Περιφέρεια είναι:

Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
Η διασύνδεση, παραγωγικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τη κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς, είναι σημαντικός παράγοντας αναζωογόνησης οικονομικών κύκλων τοπικού χαρακτήρα. Η ανάπτυξη δικτυώσεων, συνεργασιών με βάση συμφωνίες εφοδιασμού μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων του τουρισμού. Η προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Τουρισμός-Πολιτισμός
Η ανάδειξη του πολιτιστικού-περιβαλλοντικού τουριστικού συμπλέγματος. Η διάχυση του τουρισμού στην ενδοχώρα και η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία μηχανισμών, προστασίας, διαφύλαξης , περιήγησης και προβολής φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών αγαθών.

Ενέργεια-Μεταφορές
Στην ανάπτυξη μικρών και ιδιαίτερα συνεταιριστικού χαρακτήρα ενεργειακών μονάδων ΑΠΕ που σέβονται το περιβάλλον. Πρέπει να ευνοηθεί η μικρή, διεσπαρμένη παραγωγή και η σύνδεσή της με τοπικές και αποκεντρωμένες παραγωγικές δραστηριότητες, έναντι των βιομηχανικών μονάδων ΑΠΕ.

Νέες τεχνολογίες-Έρευνα
Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Διασύνδεση των ΜμΕ με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Ανάπτυξη Εφαρμοσμένης Έρευνας και διάχυσή της, στη παραγωγή και τις ΜμΕ της Κρήτης. Δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Η αιρετή Περιφέρεια πρέπει να μετατραπεί σε αποφασιστικό όργανο αναπτυξιακού σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής και όχι σε γνωμοδοτικό όργανο της κρατικής διοίκησης. Οι τομείς πλήρους και αποκλειστικής αρμοδιότητας της πρέπει να είναι: Η χωροταξία, η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός και οι τομεακές πολιτικές ως εξειδίκευση των εθνικών, στις οποίες περιλαμβάνονται η Γεωργία, οι ΜμΕ, ο Τουρισμός, η Ενέργεια, η διαχείριση των Νερών. Για να μπορέσει η Περιφέρεια να ασκήσει ένα ουσιαστικό ρόλο σ΄ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να καταργηθεί το σημερινό ερμαφρόδιτο θεσμικό καθεστώς, με την κατάργηση της αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην αιρετή Περιφέρεια.

Καθοριστικής σημασίας για την εξυγίανση, ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αποτελεί ο ολοκληρωμένος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Ο Νομός Χανίων υστερεί δραματικά σ’ αυτόν το τομέα και η όποια ανάπτυξη συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια έγινε άναρχα μ’ αποτέλεσμα να έχουν σπαταληθεί σημαντικοί περιβαλλοντικοί και οικονομικοί πόροι. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν εκτός από το γενικό (περιφερειακό και τοπικό) και ο κλαδικός χωροταξικός σχεδιασμός και να διαμορφωθούν χώροι συγκέντρωσης βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙΟ.ΠΑ).

Στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού πρέπει να επανεξεταστούν οι όροι εγκατάστασης υπεραγορών και πολυκαταστημάτων όπως και η ανάπτυξη επιχειρηματικών –εμπορικών κέντρων εντός των αστικών ιστών.