Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Ο Δήμος Χανίων μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο στην τοπική οικονομική και παραγωγική διαδικασία. Ρόλος πιο ενεργητικός και ευρύτερος από το πλαίσιο των θεσμοθετημένων τυπικών αρμοδιοτήτων του.
 
Προτεραιότητες αποτελούν οι ενέργειες ενθάρρυνσης και στήριξης της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, της τυποποίησης προϊόντων, της χειροτεχνίας και παραδοσιακών επαγγελμάτων, της ανακύκλωσης, ανάδειξης και προστασίας του ιστορικού και φυσικού μας πλούτου, της ορθολογικής ανάπτυξης των νέων ενεργειακών πόρων καθώς και της αξιοποίησης των νέων καινοτόμων εφαρμογών από το επιστημονικό δυναμικό των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
 
Η διασύνδεση των παραπάνω τομέων μεταξύ τους και ιδιαίτερα με τον τουρισμό, που αποτελεί και τον βασικό τομέα της τοπικής οικονομίας, είναι στοίχημα στρατηγικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και για την αποτροπή της παραγωγικής μονομέρειας που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον της τοπικής οικονομίας. Τα δίκτυα παραγωγής, προβολής και προώθησης προϊόντων, ιδιαίτερα των διατροφικών, οι συμφωνίες εφοδιασμού μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων του τουρισμού, τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να είναι μέρος της δράσης του Δήμου με τη μορφή των πολιτικών πρωτοβουλιών, αλλά και με τη μορφή της αξιοποίησης και αναβάθμισης των ανάλογων δημοτικών υποδομών.
 
Η νέα Δημοτική Αρχή είναι αναγκαίο:
• Να εργαστεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων.
• Να συντάξει, μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, κανονισμό παραχώρησης της χρήσης δημόσιων χώρων (πεζοδρόμια – πλατείες – πάρκα) χωρίς αποσπασματικές ρυθμίσεις κατά δρόμο ή περιοχή, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση και κυκλοφορία και προστατεύοντας το σύνολο των επαγγελματιών από τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και διακρίσεων. Οι ανάλογες ρυθμίσεις για την π. πόλη θα είναι μέρος του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου που θα εκπονηθεί.
• Να προωθήσει μαζί με την Αντιπεριφέρεια, το Ε.Β.Ε.Χ., τους άλλους Δήμους και τους αντίστοιχους παραγωγικούς φορείς και επαγγελματικές Ενώσεις τη δημιουργία ειδικού μη κερδοσκοπικού φορέα για τη σχεδιασμένη τουριστική προβολή και προώθηση της Π. Ενότητας Χανίων.
• Να εργαστεί για την αναβάθμιση του Αγροτικού Αυγούστου αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του στην εξωστρεφή εμπορική προώθηση τυποποιημένων τοπικών προϊόντων με τρόπο διακεκριμένο από την αναγκαία παράλληλη συμβολή του στην προβολή του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας.
• Να προωθήσει μαζί με την Περιφέρεια και το Ε.Β.Ε.Χ. τη δημιουργία ενιαίου δικτύου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των τοπικών επιχειρήσεων.
• Να κατοχυρώσει την απόλυτη διαφάνεια και ισότιμη ενημέρωση σε διαγωνισμούς προμηθειών και έργων. Με περιορισμό των αναθέσεων, χωρίς κατατμήσεις έργων. Η διαχείριση των σχετικών προβλημάτων να γίνεται σε συνεργασία και διαβούλευση με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς των προμηθευτών και εργοληπτών.
• Να προωθήσει τη ριζική αναβάθμιση, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματίες, του ρόλου της Δημ. Αγοράς και Λαχαναγοράς στην προβολή και προώθηση των τοπικών διατροφικών προϊόντων με παράλληλη αναβάθμιση των υποδομών τους.
• Να στηρίξει την καλλιτεχνική χειροτεχνία και τους παραγωγούς της με προοπτική την ανάδειξη του Καλλιτεχνικού Χωριού σε κέντρο της καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας Περιφερειακής σημασίας.
• Να εκπονήσει και υλοποιήσει σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημ. Ενότητες σχεδίου Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιοχές των περιαστικών περιοχών με πεζοδρομήσεις περιοχών και την ανάπτυξη πυρήνων εμπορικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.
• Να εξαντλήσει κάθε νόμιμο τρόπο για το περιορισμό της ανάπτυξης υπερκαταστημάτων των πολυεθνικών αλυσίδων και του παραεμπορίου. Να υπερασπίσει την Κυριακάτικη Αργία.
Με πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και σε συντονισμό με τους αναπτυξιακούς φορείς και εκπροσώπους των παραγωγικών ομάδων η δράση του Δήμου στο παραπάνω πλαίσιο θα κατοχυρώσει στη πράξη την αυτοδιοίκηση ως μοχλό τοπικής ανάπτυξης σε αρμονία με τη φύση και σε όφελος των πολιτών.  

Αντώνης Παπαδεράκης
πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων