Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Με νέα ερώτησή τους προς τον υπουργό υγείας, επανέρχονται ο Γ. Σταθάκης και ο Α. Ξανθός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δομές υγείας στα Χανιά

Αναλυτικά η ερώτηση:

H ακραία υποχρηματοδότηση στο χώρο της υγείας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε σειρά δομών στο νομό Χανίων. Συγκεκριμένα:

1. Το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Χανίων (Ινστιτούτο Έρευνας κι Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer) αντιμετωπίζει ζήτημα συνέχισης της λειτουργίας του, αφού η υποχρηματοδότηση έχει κάνει την οικονομική κατάστασή του δραματική. Η αυθαίρετα προσδιορισμένη κοστολόγηση υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στις πραγματικές ανάγκες της δομής. Επιπλέον, η απαγόρευση χορήγησης διαδοχικών επιστημονικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς βάση εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, δυσχεραίνει τη διαδικασία διάγνωσης, επιβαρύνει τους ασθενείς και τελικά δημιουργεί προϋποθέσεις διακοπής της λειτουργίας του Κέντρου. Η αδιαφορία των αρμόδιων έχει οδηγήσει πλέον τα μέλη του Δ.Σ. στη σκέψη να υποβάλουν μαζικά τις παραιτήσεις τους!

2. Το προσωπικό της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στα Χανιά έχει να αντιμετωπίσει υψηλά επίπεδα νοσηρότητας στο νομό και την ταυτόχρονη περικοπή πόρων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι εξαιτίας των περιορισμένων αντιδραστηρίων, πλέον ανιχνεύονται δυο ουσίες αντί επτά, ώστε να μειωθούν τα φάρμακα που χορηγούνται και το συνακόλουθο κόστος! Επίσης, πρόβλημα συνιστά η βραδύτητα στη χορήγηση των φαρμάκων και η περιορισμένη επάρκειά τους. Τέλος, καλούμε τον κ. Υπουργό να απαντήσει αν εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας της δομής μετά τον Αύγουστο, ή συγχώνευσής της με το ΚΕΘΕΑ ή άλλο φορέα.

3. Το ΚΕΘΕΑ-Αριάδνη αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με τις υπόλοιπες δομές σε τρεις άξονες: στέγαση, προσωπικό και οικονομικοί πόροι. Η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 150 εξαρτημένα άτομα με διαφορετικές ανάγκες. Η θεραπεία και η υποστήριξη τους όμως δεν υποβοηθάται εξ αιτίας την ύπαρξη ενός μόνο διαμερίσματος για όλες τις συναφείς δραστηριότητες.Επιπλέον, οι δυο μόνο εργαζόμενοίτου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών, των οικογενειών τους και όσων δομών επιθυμούν συνεργασία (όπως για παράδειγμα, οι Δικαστικές Φυλακές Αγιάς). Τέλος, τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα δεν επιτρέπουν όχι μόνο τη στήριξη των χρηστών (στις δικαστικές τους υποθέσεις ή και στην καθημερινότητά τους, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία), αλλά ούτε καν την αγορά αναλώσιμων.

Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, πως εξαιτίας των χρεών που συσσωρεύονταισε προνοιακές δομές οι διοικήσεις τους κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.

Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι η λειτουργία των περισσότερων από τις παραπάνω δομές στηρίζεται ουσιαστικά στην εθελοντική προσφορά πολιτών και φορέων, ενώ η Πολιτεία είναι απούσα. Η αδιαφορία για την υγεία και την πολύμορφη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα μάλιστα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δε δικαιολογείται από την οικονομική κρίση, αλλά μοιάζει να οφείλεται στη βούληση της κυβέρνησης να αξιολογεί κάθε υπηρεσία μέσα από το πρίσμα της οικονομικής ανταποδοτικότητας. Ό,τι μπορεί να φέρει έσοδα ιδιωτικοποιείται, ό,τι απαιτεί δαπάνες υποβαθμίζεται και καταργείται.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται να ενισχύσει τοΙνστιτούτο Έρευνας κι Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer και να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του;

2) Σχεδιάζεται η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας του Ο.Κ.Α.Ν.Α. στα Χανιά και εάν όχι προτίθεται το Υπουργείο να ενισχύσει οικονομικά τη λειτουργία του;

3) Με ποιο τρόπο προτίθεται να ενισχύσει την Δομή του ΚΕΘΕΑ-Αριάδνη;