Τρίτη 5 Αυγούστου 2014

Γιώργος Σταθάκης

 στην Επιτροπή Οικονιμικών 1.8.14

Τοποθέτηση για τη χρεοκοπια της Αργεντινής και για το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"