Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Το ζήτημα της κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ και της επιστροφής στο κράτος των ήδη μεταβιβασθέντων σε αυτό δημόσιων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μείζον ζήτημα και όρο άνευ ετέρου για την πραγμάτωση του αριστερού ριζοσπαστικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που τον στηρίζουν . Η κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ θα σταματήσει τις διαδικασίες εκποίησης της δημόσιας περιουσίας που διενεργεί αυτό το μόρφωμα με την μαυραγορίτικη δράση σε βάρος του συνόλου του Ελληνικού λαού εκποιώντας ζωτικό χώρο της χώρας (λιμάνια αεροδρόμια, δασικές εκτάσεις, γη ) στο όνομα της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί το χρέος και η αποπληρωμή του αποτελεί ένα από τους βασικούς μηχανισμούς εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου σχεδίου που έχει δύο βασικούς στόχους : Ι. Την κατάργηση των εργατικών καταχτήσεων και την εγκαθίδρυση του εργατικού μεσαίωνα με την απογύμνωση της εργασίας από κάθε έννομη προστασία και ΙΙ. την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των υπηρεσιών που παρείχε το λεγόμενο κοινωνικό κράτους , την καταστροφή δηλαδή ενός πολιτισμού των δημόσιων - κοινών αγαθών, ο οποίος οικοδομήθηκε με μεγάλους αγώνες στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Αυτή η υφαρπαγή ισοδυναμεί με απώλεια της κυριαρχίας του Κράτους, το οποίο δεν διαθέτει πλέον εργαλεία χάραξης πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική ευημερία μέσω και της αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου.

Ακριβώς αυτόν τον δεύτερο στόχο της παγκόσμιας και εγχώριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής υλοποιεί η ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ (ν. 3986/2011) στο οποίο έχει μεταβιβαστεί προς εκποίηση μεγάλος όγκος της δημόσιας περιουσίας με στόχο την μεταφορά των εσόδων στη μαύρη τρύπα του φερόμενου ως δημόσιου χρέους. Απ’ αυτή την άποψη το δημόσιο χρέος αποτελεί την παγίδα υποταγής των κοινωνιών στο παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο σχέδιο.

Οι αιτιάσεις κατά του ΤΑΙΠΕΔ που έχουν ήδη κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο όπως τέθηκαν επιγραμματικά από την αρχιτέκτονα - πανεπιστημιακό Ελένη Πορτάλιου στην μεγάλη συγκέντρωση της 19-1-2015 στο δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας των φορέων για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και των δημόσιων αγαθών είναι οι εξής:


1. Η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ προσβάλει τις διεθνείς συμβάσεις και τις συνταγματικές διατάξεις που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εκποιήσεις διενεργούνται κατά παράβαση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας αλλά και η εκμετάλλευση των εκποιούμενων ακινήτων γίνεται με όρους ειδικών καθεστώτων εξαίρεσης.

2. Ακόμα και το τίμημα των ακινήτων στις εν εξελίξει εκποιήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ ή αυτές που ήδη προχώρησαν είναι εξευτελιστικό. Θλιβερά παραδείγματα αποτελούν η εκποίηση των 28 ακινήτων του δημοσίου και του ΟΠΑΠ καθώς και η ελεγχόμενη από το δικαστήριο - για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ως προς το τίμημα - διαδικασία εκποίησης του Ελληνικού.

3. Όσον αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί «κινητήρια επενδυτική δύναμη περιβαλλοντικής καταστροφής»

Οι αιτιάσεις αυτές σε συνδυασμό με τον πιο πάνω αναφερόμενο σκοπό της ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ με τον μνημονιακό νόμο 3986/2011 σε εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καθιστούν την κατάργησή του άμεσης προτεραιότητας μέτρο στην διαδικασίας κατάργησης των μνημονιακών νόμων από την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Στην ανάδειξη αυτής της προτεραιότητας έχουν οπωσδήποτε λόγο τα κινήματα που μέχρι σήμερα εμπόδισαν την δράση του ΤΑΙΠΕΔ με αγωνιστική δράση και με προσφυγή στους δικαστικούς αγώνες και μεταξύ αυτών κινήματα που αναπτύχτηκαν και στα Χανιά ενάντια στις ΒΑΠΕ,στην ιδιωτικοποίηση του Αεδρομίου Χανίων κ.α.

Νίκος Τζάρας