Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Διάκος Κωνσταντίνος

Δικηγόρος, νομικός περιβάλλοντος, (Δημόσιο, Κοινοτικό Δίκαιο & Πολιτικές Επιστήμες, Paris II). 

Ασκεί κοινωνική δικηγορία. 

Στρατευμένος στους αγώνες της κοινωνικής οικονομίας, της αλληλεγγύης, των καταναλωτικών κινημάτων, με πλούσια αγωνιστική δράση στα πολιτικά κινήματα και την πολιτική οικολογία από τη δικτατορία. 

Ιδρυτικό στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. 

Περιφερειακός σύμβουλος Αττικής (επικεφαλής της ΑΤΤ.ΟΙ.ΚΑ, 2010).