Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015


Ενταγμένες στον κύκλο επαφών των βουλευτών Χανίων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με εργαζομένους του Νομού για την καταγραφή και προώθηση των προβλημάτων τους, έγιναν το Σάββατο συναντήσεις με το Σωματείο Πλακάδων, Μαρμαράδων και συναφών επαγγελμάτων καθώς και με τους εργαζομένους στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.). 

Στις συναντήσεις μετείχαν οι βουλευτές κ. Βαγιωνάκη Βάλια και ο κ. Αντώνης Μπαλωμενάκης. 

Τους βουλευτές και υπουργούς κ. κ. Γιώργο Σταθάκη και Παύλο Πολάκη εκπροσώπησαν οι συνεργάτες τους. Στις συναντήσεις μετείχε και ο συντονιστής της Ν.Ε. Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παπανδρέου. 

Με τους αντιπροσώπους των οικοδομικών επαγγελμάτων εξετάστηκε η πρόταση για την πιστοποίηση της ικανότητας επαγγελματικής απασχόλησής τους μέσω οριοθετημένων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η πιστοποίηση θα αποφέρει αφ’ ενός επαγγελματική κατάρτιση αφ’ ετέρου καλύτερες υπηρεσίες προς τους συναλλασσομένους, παρεμπόδιση   φοροαποφυγής και ενίσχυση των ασφαλιστικών οργανισμών. Οι προτάσεις του σωματείου, που στο άμεσο μέλλον γίνεται παγκρήτιο και θα διασυνδεθεί με την πανελλαδική προσπάθεια εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποσκοπούν παράλληλα στην καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας και στην δικαιότερη φορολόγηση. Εν όψει της έναρξης των ενισχύσεων ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, που εντάσσονται στην πολύ πρόσφατη νομοθεσία προτείνεται ότι προκειμένου να αναγνωριστούν,  όλες οι αναγκαίες εργασίες να γίνονται μόνο από πιστοποιημένους τεχνίτες. Η αντιπροσωπεία του Σωματείου αποτελούνταν από τον κ. Παπουτσάκη Γεώργιο (Πρόεδρο), Γεωργιάδη Κώστα (Αντιπρόεδρο) και Μιχελιουδάκη Γιώργο (Ταμία).


Με τους εκπροσώπους του σωματείου εργαζομένων στον ΟΑΚ (Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης) συζητήθηκε το μέλλον του Οργανισμού, εν όψει των μεγάλων προβλημάτων που ανακύπτουν από την οικονομική στενότητα και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της μη καταβολής των υποχρεώσεών του προς τη Δ.Ε.Η. 

Στα πλαίσια της συζήτησης οι εργαζόμενοι πρότειναν να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή τους στη διοίκηση του Οργανισμού και να εξεταστεί η υποκατάσταση των πολυώνυμων εργολαβικών συμβάσεων με πλήρωση των θέσεων που προβλέπει ο οργανισμός, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι.  Η διαφύλαξη και ενίσχυση του ρόλου και του χαρακτήρα του ΟΑΚ από την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και τις βλέψεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, αποτέλεσε επίσης στοιχείο του προβληματισμού που αναπτύχθηκε.