Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Σχετικά με το ζήτημα της αυτοτέλειας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., από το γραφείο τύπου της ΝΕ Χανίων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α διευκρινίζονται τα εξής :
1.- Η υποχρέωση συγχώνευσης των υφισταμένων φορέων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, (ΦοΔΣΑ) σε έναν μόνο περιφερειακό φορέα, αποτελεί καλλικρατική υποχρέωση (άρθρο 16 Ν.4071/2012). Ήταν ένα ακόμα δείγμα πρόχειρης, δογματικής και, τελικά, επιζήμιας νομοθέτησης του «Καλλικράτη». Συν τοις άλλοις, η θέσπιση υποχρέωσης για συγχώνευση υφισταμένου φορέα διαχείρισης που διέπεται από το νόμο 2120/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» με φορέα του δημοσίου, είναι νομικά αμφιλεγόμενη.
2.- Μέχρι σήμερα η υποχρέωση συγχώνευσης έχει ανασταλεί διαδοχικά, προφανώς λόγω της προχειρότητας της ρύθμισης αυτής. Με την επικείμενη λήξη του έτους που διανύουμε, προέκυψε η ανάγκη για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας, μέχρι την εξεύρεση τρόπου οριστικής επίλυσης. Οι βουλευτές Χανίων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μετά από συνεννόηση τόσο με το σωματείο των εργαζομένων όσο και με τη διοίκηση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., ήλθαν εγκαίρως σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και εξασφαλίστηκε η ρύθμιση, μέσω τροπολογίας στο σ.ν. «για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» που είχε εισαχθεί στις 13/12 στη Βουλή. Η χρονική μετάθεση της ψήφισης του νομοσχεδίου για τις αρχές του επόμενου μήνα, για την οποία σημαντικότατο μερίδιο ευθύνης φέρει η αντιπολίτευση, δημιούργησε, πράγματι, ένα κενό ορισμένων ημερών. Το κενό αυτό πρόκειται σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργείου να καλυφθεί με έναν εκ των προβλεπομένων νομοθετικών τρόπων.
3.- Παρά ταύτα το πρόβλημα παραμένει, εφόσον δεν εξαλείφεται εν τέλει η προαναφερόμενη διάταξη αλλά δίδονται μόνο παρατάσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχομε υιοθετήσει την άποψη των εργαζομένων και της διοίκησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει  λόγος συγχώνευσης, πολύ περισσότερο που η μέχρι σήμερα λειτουργία της επιχείρησης είναι πρωτοποριακή σε όλη την Ελλάδα και από τη συγχώνευση μάλλον προβλήματα θα δημιουργηθούν, χωρίς κανένα ορατό κοινωνικό όφελος.
Η οριστική λύση θα δοθεί μέσα στην προαναγγελμένη διαδικασία αντικατάστασης του Καλλικράτη και μετά από δημόσιο διάλογο, για τον οποίο η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί.