Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις των 100 δόσεων οφειλετών, οι οποίοι λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Όπως αναφέρεται στην ερώτησή, «η ρύθμιση απέδωσε σημαντικά έσοδα, τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε εφορίες και δήμους, συνεπώς οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση για επανένταξη στις απολεσθείσες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, θα σήμαινε ακόμα περισσότερα έσοδα για το κράτος και σαφέστατα ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι θα είχαν δεύτερη ευκαιρία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους».

Επιπλέον, ζητείται ενημέρωση αν και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική εφαρμογή του Ν. 4321/15 και η υπέρμετρη αυστηρότητα από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σύμφωνα με τον Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» προβλέφθηκε η υπαγωγή οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η ρύθμιση προέβλεπε ότι οι οφειλέτες μπορούν να εντάξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, μέχρι τον Μάιο του 2015.

Πράγματι, πολλοί οφειλέτες εντάχθηκαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των 100 δόσεων και με κάθε κόστος και τρόπο προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η μεγάλη ανάγκη ρύθμισης ακόμα περισσότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και το γεγονός ότι η ρύθμιση απέδωσε σημαντικά έσοδα, τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε εφορίες και δήμους, είχε οδηγήσει σε παράταση της ρύθμισης  έως 31 Ιουλίου 2015. Ειδικότερα, η παράταση αφορούσε οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2015. επίσης και για οφειλές προς ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ΝΠΔΔ του Δημοσίου, ΑΕ του Δημοσίου κλπ, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του αρθ. 28 του Ν. 4321/2015, καθώς και για επιστροφές παροχών. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε αντικειμενική αδυναμία των οφειλετών να ανταποκριθούν στην τήρηση των ρυθμίσεων που είχαν, πληρώνοντας κάθε μήνα την δόση και τα τρέχοντα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, ακόμα και για 2 μέρες καθυστέρησης, να χάσουν την ρύθμιση, να μην μπορούν να εκδώσουν αντίστοιχες ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, να δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και να κινούνται διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως.

Επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, όπου εκ παραδρομής δεν καταβλήθηκε το σύνολο του ποσού της δόσης (με απόκλιση λίγων λεπτών του Ευρώ) με αποτέλεσμα οφειλέτες να καταστούν υπερήμεροι και να εκπέσουν του δικαιώματος των 100 δόσεων έπειτα από απόφαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Επειδή, αναμφισβήτητα ο Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» με την πρόβλεψη για υπαγωγή οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων, μόνο έσοδα προσέφερε τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε εφορίες και δήμους.

Επειδή, η επανένταξη στις απολεσθείσες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, θα σήμαινε ακόμα περισσότερα έσοδα για το κράτος και σαφέστατα ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών , οι οποίοι θα είχαν δεύτερη ευκαιρία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο Ε1 της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1226/09.10.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του Διοικούμενου, απώλεια ρύθμισης δεν επέρχεται όταν ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις των 100 δόσεων οφειλετών, οι οποίοι λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην τήρηση των υποχρεώσεών τους;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική εφαρμογή του Ν. 4321/15 και η υπέρμετρη αυστηρότητα από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες;»