Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Άρθρο - πρόταση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Μπαλωμενάκη:

Η Κυβέρνηση μπορεί να εξετάσει από τώρα πολύ συγκεκριμένα τη δυνατότητα να μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με την αύξηση του ΑΕΠ. Υποχρέωση να προβληματιστούν σχετικά έχουν και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, όσα τουλάχιστον δεν συνεχίσουν να λαϊκίζουν ασύστολα, καθώς και οι οργανωμένοι φορείς που προσέρχονται ή θα προσέλθουν στο σχετικό διάλογο.


Το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα είναι προϊόν μιας δεδομένης εποχής και συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, που λήφθηκαν μέσα σ’ ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σήμερα είναι η Πολιτική που καλείται και πάλι να θέσει τη σφραγίδα της στο νέο ασφαλιστικό σύστημα. 

Η Κυβέρνηση μπορεί να εξετάσει από τώρα πολύ συγκεκριμένα τη δυνατότητα να μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με την αύξηση του ΑΕΠ. Υποχρέωση να προβληματιστούν σχετικά έχουν και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, όσα τουλάχιστον δεν συνεχίσουν να λαϊκίζουν ασύστολα, καθώς και οι οργανωμένοι φορείς που προσέρχονται ή θα προσέλθουν στο σχετικό διάλογο.  

Εξ’ όσων γνωρίζω δεν προκύπτει συμβατική υποχρέωση της χώρας να διατηρήσει στο διηνεκές σταθερό το ίδιο ποσοστό του εισοδήματος ως ασφαλιστική εισφορά. Κάτι τέτοιο θα ήταν και παράλογο, αφού η συμφωνία στοχεύει πρωτίστως στη διάσωση του συστήματος και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του στη συνέχεια, που μπορούν να έχουν εξασφαλιστεί σε βάθος πενταετίας. Εάν, εννοείται, δεν υπάρξει ουσιώδης παρέκκλιση από τις ορθές αρχικές κεντρικές επιλογές και εφόσον εγκαθιδρυθεί μόνιμα χρηστή διαχείριση, με δραστική περιστολή εισφοροδιαφυγής και ανασφάλιστης εργασίας και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Δεν τίθεται, επομένως, εμπόδιο στην Κυβέρνηση προκειμένου να δεσμευτεί από τώρα με τρόπο συγκεκριμένο ότι το ποσοστό του εισοδήματος των πολιτών που θα καταβάλλεται ως ασφαλιστική εισφορά, θα μειώνεται αναλόγως της αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος . 

Η, ας την ονομάσουμε, «ρήτρα αναπροσαρμογής» της ασφαλιστικής εισφοράς είναι το ανάλογο της «ρήτρας ανάπτυξης»  που έχει εξαγγελθεί για την κατώτατη σύνταξη. Η Πολιτεία θα δεσμευτεί από τώρα ότι μετά από συγκεκριμένη ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ, θα μειώνεται κατά καθορισμένο ποσοστό επί του εισοδήματος η ασφαλιστική εισφορά. Η αναζήτηση των αριθμητικών παραμέτρων δεν θα είναι δυσκολότερη από τους πολύπλοκους αναλογιστικούς υπολογισμούς που διεξάγονται αυτό το διάστημα. 

Δεν εισηγούμαι έναν πολιτικάντικο ελιγμό της στιγμής για να ανασχεθεί μέρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας, αλλά μια τίμια εξήγηση στους παρόντες και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους από μια Κυβέρνηση που πολιτεύεται τίμια και με ανοιχτά χαρτιά.