Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αντιλαμβάνεται πως το «παράλληλο πρόγραμμα» συγκροτεί ένα ισχυρό πλαίσιο ανακούφισης και προστασίας, μιας κοινωνίας που αποδιαρθρώθηκε από συνεχείς επιθετικές παρεμβάσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Ίσως γι’ αυτό η Αντιπολίτευση επιχείρησε να το απαξιώσει, είτε ως μη αποτελεσματικό, είτε ως μη συμπαγές πολιτικά. Αλλά το νομοσχέδιο αυτό, όχι μόνο δεν αγνοεί την πραγματικότητα, αλλά την προσεγγίζει προωθώντας ριζικές τομές σε πολλές  εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.
Τα πρώτα δείγματα γραφής θα φανούν σύντομα, καθώς δεν έχουμε να κάνουμε με αποσπασματικές ρυθμίσεις, αλλά με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα που ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, ισχυροποιούν το πλέγμα προστασίας των πιο αδύναμων και προωθούν ουσιαστικές αλλαγές σε Παιδεία, Υγεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνικό Κράτος.
Παρεμβάσεις στην Υγεία
Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή επέλεξε να ρίξει βάρος στον διαλυμένο χώρο της Υγείας, ενισχύοντας τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας έπειτα από πολλά χρόνια. Άρα, οι νομοθετικές αλλαγές   συνθέτουν ένα εύλογο βήμα εξορθολογισμού του συστήματος, που θα επιφέρει αισθητές αλλαγές στην καθημερινότητα πολιτών και εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήσαμε αξιόλογες παρεμβάσεις, με πιο σημαντική την κατοχύρωση της καθολικής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε μια πληγή, την οποία κληρονομήσαμε, για μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Πλέον, δίχως γραφειοκρατία 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά (για πρώτη φορά) και σε εργαστηριακή παρακολούθηση. Παράλληλα:
 • Δίνονται κίνητρα προσέλκυσης προσωπικού σε δυσπρόσιτες περιοχές, μέσω μοριοδότησης και προσφοράς κοινωνικών επιδομάτων.
 • Ενισχύεται το ΕΚΑΒ, αφού πέρα από την επίλυση εργασιακών θεμάτων, δημιουργείται μητρώο ασθενοφόρων με επίπεδα ασφάλειας όσον αφορά εξοπλισμό και στελέχωση.
 • Ενισχύονται τα δικαιώματα των ασθενών μέσω «Γραφείων Προστασίας».
 • Ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση περιστατικών χειρουργείου, μέσα από ένα διαφανές & καινοτόμο σύστημα με λίστες.
 • Διευκολύνεται η έναρξη ειδικότητας στη χώρα, για να σταματήσει το τεράστιο κύμα ιατρικής μετανάστευσης νέων εξαιρετικών επιστημόνων.
 • Εξισώνονται μισθολογικά και βαθμολογικά οι γιατροί των πρώην πολυϊατρείων του ΕΟΠΠΥ – ΠΕΔΥ, με τους γιατρούς του ΕΣΥ.
 • Διευκολύνονται προσλήψεις προσωπικού, επιταχύνοντας τις κρίσεις των Ιατρών.
 • Δρομολογείται η άμεση λειτουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης.
Στόχος να δοθεί ένα ξεκάθαρα μήνυμα στην κοινωνία: Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα λειτουργεί με διαφάνεια, εντιμότητα και ανοιχτές θύρες.
Παρεμβάσεις στην Παιδεία
Η διαπιστωμένη διαρροή μαθητών στην Εκπαίδευση, καθώς και η ένταση που λαμβάνει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, μας ωθούν να προτείνουμε την εισαγωγή της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, δηλαδή, την ενισχυτική διδασκαλία σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Και ονομάζεται «αντισταθμιστική», διότι πηγαίνει ένα βήμα παρά πέρα, δίνοντας τη δυνατότητα διδακτικής υποστήριξης σε οργανισμούς θεραπείας, καταστήματα κράτησης νέων κ.α. Παράλληλα, καταργούνται τα μαθητοδικεία, ρυθμίζονται εκκρεμότητες, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ισχυροποιείται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, επιλύονται εργασιακά και λειτουργικά ζητήματα των Α.Ε.Ι., κ.α.
Παρεμβάσεις στο Κοινωνικό Κράτος
Η πραγματικότητα που αντίκρυσε η Κυβέρνηση τον Ιανουάριο δεν αποτυπώνεται εύκολα σε νούμερα, ενώ σύμφωνα με τις αιτήσεις δεν επαρκούν 450.000 συσσίτια, 89.000 επανασυνδέσεις – επιδοτήσεις ρεύματος, 30000 επιδόματα στέγασης που θεσμοθετήσαμε πέρσι. Συνεπώς, αυτονόητο καθήκον είναι η συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, σε συνδυασμό όμως, με μια σειρά άλλες ρυθμίσεις.
Από αυτές στέκομαι στα «Κέντρα Κοινότητας» που θα θεσμοθετηθούν στους Δήμους και μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με εξειδικευμένα στελέχη, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα εργασίας, σεμινάρια, επιμορφώσεις, καθώς και ψυχολογική και οικογενειακή στήριξη.
Παρεμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Με τη σύσταση ειδικής Επιτροπής επιφορτισμένης με την καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, επιδιώκουμε την αναβάθμιση των ΟΤΑ, μακριά από παρωχημένες και πελατειακές λογικές, μέσω ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας, με αναμόρφωση του «Καλλικράτη». Παράλληλα:
 • Παρέχεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα πρόσληψης – μέσω ΑΣΕΠ – προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (βλέπε ΔΕΥΑΧ).
 • Διευρύνεται η δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μειώσεις ή απαλλαγές από δημοτικά τέλη, σε ευπαθείς ομάδες (τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι επαγγελματίες κ.ά.)
 • Αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
 • Εγκαθιδρύεται νέο σύστημα διασύνδεσης δημοτολογίων και ληξιαρχείων, το οποίο μάλιστα, ετοιμάστηκε από το Υπουργείο.
 • Διευρύνεται η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στη μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα πρώτο βήμα στην σωστή κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας την υλοποίηση ενός δύσκολου προγράμματος το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, από την συνθήκη, να  ακολουθήσουμε, ωστόσο καθημερινά  κάνουμε πράξη την προεκλογική δέσμευσή μας ότι αυτό θα γίνει με όσο το δυνατό λιγότερες κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα και με βάση τις δυνατότητες θα υλοποιήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα που θα είναι μέσα στα πλαίσιο των κατευθύνσεων και των αρχών μας.
Γράφει η Βάλια Βαγιωνάκη, Βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ