Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και οι βουλευτές Χανίων, Βάλια Βαγιωνάκη & Αντώνης Μπαλωμενάκης - προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ζητώντας την καταβολή επιδόματος επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
Οι βουλευτές αφού σημειώνουν ότι με πρόσφατη ΚΥΑ οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εντάσσονται πλέον στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και με αυτόν τον τρόπο «αποκαθίσταται μια χρόνια αδικία και ένα εργασιακό καθεστώς "ομηρίας" ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη επιχειρησιακή δράση και λειτουργική ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος», στη συνέχεια τονίζουν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πυροσβεστών «κρίθηκε επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια κι ως εκ τούτου έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μόνιμους πυροσβέστες, όπως προβλέπονται από τους υπηρεσιακούς κανονισμούς του Σώματος, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή εξαίρεση ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις μεταβολές της, τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, το μισθολόγιο, τις βαθμολογικές προαγωγές, και γενικότερα την εξέλιξή τους».

«Ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστών (περί τους 1750) εξακολουθούν να εργάζονται με το προηγούμενο καθεστώς (ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης/Π.Π.Υ.) και συνιστούν μάχιμο δυναμικό ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας με συνεισφορά ισάξια με εκείνη του μόνιμου προσωπικού. Σε βάρος τους όμως υπάρχει μια πρόδηλα άνιση και διακριτική μεταχείριση. Πρόκειται για την μη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Π.Π.Υ.» συνεχίζουν οι βουλευτές, προσθέτοντας ότι: «Το ζήτημα της μη ένταξης των Π.Π.Υ. στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και προβληματικό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόσθετη διακριτική μεταχείριση σε βάρος μιας επαγγελματικής κατηγορίας που αποδεδειγμένα εργάζεται σε συνθήκες επικινδυνότητας, ιδιαιτέρως ανθυγιεινές και βλαπτικές για την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα ακόμη και την ίδια τους τη ζωή».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι το (ενιαίο) μισθολόγιο των ΠΠΥ προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4024/2011, όπως επίσης ότι από το 2012 μέχρι και σήμερα δεν επαναπροσδιορίστηκε η χορήγησή του επιδόματος στους ΠΠΥ, παρά τις διαρκείς και συνεχείς παρεμβάσεις τους στις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Τέλος, σημειώνουν ότι η χωρίς διακρίσεις αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, «είναι αναγκαία προτεραιότητα τόσο για την ανεμπόδιστη λειτουργία και αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, όσο και για την αναγνώριση της προσφοράς και την πρόσθετη θωράκιση των δικαιωμάτων του κλάδου των Π.Π.Υ» και ζητούν να μάθουν τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να χορηγείται στους Π.Π.Υ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως στους λοιπούς πυροσβέστες;