Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

«Η ενεργός συμμετοχή των πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων της χώρας βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης, κάτι που προφανώς ισχύει και για την περίπτωση της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στα Χανιά, σε εκδήλωση για την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ). «Η δημιουργία του ΙΠΕ εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους και παρέχει τη δυνατότητα εστιασμένης έρευνας, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις προτεραιότητες της επιστημονικής κοινότητας», σημείωσε ο Υπουργός. «Παράλληλα θα είναι πιο ευέλικτο στη χρήση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, με γνώμονα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».
Η δημιουργία του ΙΠΕ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενσωματώνει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μία νέα περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, ζωτικής σημασίας για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Το νέο Ινστιτούτο προσθέτει αξία στην Κρήτη και την αναδεικνύει σε βασικό ενεργειακό πόλο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Η σημαντική βελτίωση της τεχνολογίας εντοπισμού και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με όρους πλήρους ασφάλειας για το περιβάλλον και τους εργαζομένους, καθώς και ο εντοπισμός μεγάλων κοιτασμάτων στα νότια της χώρας (κοίτασμα Ζορ στην Αίγυπτο), επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα πέρα από κόμβος μεταφοράς ενέργειας μπορεί να γίνει και χώρα παραγωγός. Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο από κολοσσούς του ενεργειακού κλάδου, όπως η ExxonMobil, η Total, η Repsol και η Edison.
Όπως σημείωσε ο Υπουργός, «προχωρά η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου υδρογονανθράκων, ώστε αφενός να διαμορφωθεί ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, αφετέρου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον». Παράλληλα εξασφαλίζονται σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες. Επιπρόσθετα, τόνισε, στην εθνική νομοθεσία «η Πολιτεία έχει ενσωματώσει πλήρως την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, που είναι η αυστηρότερη στον κόσμο και οι όροι των συμβάσεων προβλέπουν όλους τους σύγχρονους μηχανισμούς προληπτικής ασφάλειας».
Ο κ. Σταθάκης ανήγγειλε ότι θεσμοθετούνται άμεσα Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το περιβάλλον και την ασφάλεια της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή συμμετέχουν εκπρόσωποι της περιφέρειας, των δήμων και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Στις αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων, τόνισε, είναι η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.