Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009


Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΥΡΙΖΑ Χανίων για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και άμεσα ζητήματα δράσης.
Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009, συνήλθε η συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και συζήτησε επίσης το πολιτικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα.
Α. Το εκλογικό αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σηματοδότησε μία ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μία ήττα σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε όχι μόνο για το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών εις βάρος των νεοφιλελευθέρων δυνάμεων. Οι διαδικασίες ωστόσο που τέθηκαν σε κίνηση μετά τις εκλογές, τόσο στο εσωτερικό των συνιστωσών όσο και εν συνόλω στο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μεριά ανέδειξαν προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν από το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και από τη άλλη αποτέλεσαν το έδαφος ώστε αυτή η μη-καταστροφική ήττα να πάρει βαθύτερα χαρακτηριστικά, σχεδόν καταστροφικά, που απαιτούν και πιο ουσιαστικές απαντήσεις από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό του.
Β. Αιτίες για το εκλογικό αποτέλεσμα
1) Η μη-επαρκής παρουσίαση στη κοινωνία του προγραμματικού μας λόγου έτσι ώστε να γίνουν κτήμα της κοινωνίας και αναγνωρίσιμες οι ιδέες μας και οι προτάσεις μας καθώς και η σημασία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλατιά τμήματα της κοινωνίας. Μαζί με αυτό επέδρασε στο αποτέλεσμα και η ανεπαρκής ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και σχέσεων εκπροσώπησης με τμήματα της κοινωνίας που προγραμματικά – αλλά και στη συγκυρία της κρίσης – απευθυνόμαστε.
Σχετικές με αυτά είναι και δύο επιμέρους στιχεία τα οποία εμφανίστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις. α) Ο προγραμματικός λόγος μας δεν πρέπει να είναι απλά ένας αφηρημένος αντι-συστημικός λόγος αλλά να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να αποτελέσουν στόχους πάλης για άμεση αλλαγή με αποτελεσματικούς όρους τμημάτων ή όλης της κοινωνίας και β) η μηχανιστική αντίληψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας όπως εκφράζεται μέσα από την ανάπτυξη κινημάτων αυτόματα συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.
2) Αμφισημίες στο πολιτικό λόγο μας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφές πολιτικό στίγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά πρέπει να σημειωθεί η πολυγλωσσία της πολιτικής έκφρασης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία με τρόπο που υπέσκαπτε την ενιαία φωνή στις κοινές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
3) Δεν αναδείχθηκε η διαφορετικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως η διαφορετική αντίληψη για τη πολιτική συμμετοχή και τις διαδικασίες αντιπροσώπευσης η οποία αποτελεί αρχή για τη δυναμική του εγχειρήματος και η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με την αποστεωμένη λογική του πολιτικού συστήματος που αντιλαμβάνεται τη πολιτική ως ένα άλλο επαγγελματικό χώρο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στις διαδικασίες κατάρτισης του ευρωψηφοδέλτιου όπου μία δημοκρατική διαδικασία ερμηνεύτηκε από τη κοινωνία αλλά και από κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ως ‘μάχη για καρέκλες’.
Γ. Συζήτηση για την οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ
1) Στη συνέλευση εκφράστηκε η αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του εγχειρήματος, η πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει γιατί αποτελεί τη μόνη πολιτική μορφή που διαθέτουμε για να αντιπαλέψουμε αποτελεσματικά τη δικτατορία των αγορών και τα αποτελέσματα των νεοφιλελευθέρων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό κλπ) και η απαίτηση
α) να υλοποιηθούν με γρήγορους ρυθμούς οι αποφάσεις των Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων για τη καλύτερη οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ
β) πέραν αυτών των αποφάσεων, εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πέραν μίας απλής πολιτικής συμμαχίας αλλά με σεβασμό στο πλουραλισμό του εγχειρήματος. Λειτουργία που θα έχει ως διάσταση την ισότιμη αντιπροσώπευση όλων, ενταγμένων και ανένταχτων αγωνιστών στο δημοκρατικό καθορισμό και έλεγχο της πολιτικής δράσης και ζωής του ΣΥΡΙΖΑ με κριτήριο μία κατεύθυνση ενοποίησης της κεντρικής πολιτικής έκφρασης και εκπροσώπησης στο δημόσιο του ΣΥΡΙΖΑ (χωρίς φυσικά ένα συγκεντρωτισμό που θα καταργεί τον πλουραλισμό και την πολυμορφία του εγχειρήματος).
2) Η υπέρβαση της κρίσης που υπάρχει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προέλθει μόνο από το εσωτερικό των συνιστωσών αλλά προϋποθέτει μια τομή στη λειτουργία του όλου ΣΥΡΙΖΑ και ένα ισχυρό σήμα και προς τους συναγωνιστές που στήριξαν το εγχείρημα και προς την κοινωνία ότι η Αριστερά υπερβαίνει χρόνιες αγκυλώσεις και δεν βαρύνεται με τις δυσλειτουργίες των συστημικών κομμάτων: ισορροπίες απλά στη βάση αναπαραγωγής «γραφειοκρατιών» ή επαγγελματιών, πρωτόκολλα διευθετήσεων που δεν έχουν σχέση με τα πολιτικά διακυβεύματα, με το να γίνει κάτι για να οργανωθεί και να εκφραστεί η απόγνωση και η οργή της κοινωνίας.
3) Μπορούμε να υλοποιήσουμε τοπικά δύο αποφάσεις των Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων: α) να υπάρχει μία συνδρομή (προφανώς απ’ όσους μπορούν να πληρώνουν) β) να υπάρχει ανα μήνα μία ‘διαρκής συνέλευση’ όπου θα συζητείται η πολιτική κατάσταση ή θέματα που αφορούν ιδεολογικές μάχες. Το ζητούμενο είναι η πολιτική συζήτηση στο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση στο μέτωπο των ιδεών.
4) Το οργανωτικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ θα κουβεντιαστεί αναλυτικά σε θεματική συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων το Σεπτέμβρη με στόχο να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα κατατεθεί στη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Οκτώβρη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων.
15 Ιουλίου 2009
Τοπική Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ