Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Αντιπροσωπεία της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, αποτελούμενη από τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Γιώργο Αγοραστάκη και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους Μαρία Αγγελάκη, Βάλια Βαγιωνάκη και Φώτη Καζάση, επισκέφτηκαν χθες Τετάρτη 30/4/2014 το Πολυτεχνείο Κρήτης και είχαν συζήτηση με τον Πρύτανη Καθ. Βασίλειο Διγαλάκη και τον Αν. Πρύτανη Καθ. Γεώργιο Σταυρουλάκη, για το θέμα της συνέργειας της Περιφέρειας Κρήτης με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της.

Η Πρυτανεία του Ιδρύματος ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του προϋπολογισμού του, της έλλειψης προκήρυξης νέων θέσεων ΔΕΠ, εργαστηριακού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού σε συνδυασμό και με την μεγάλη αύξηση των εισακτέων την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Αναφέρθηκε επίσης στο σπουδαίο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο το οποίο επιτελείται στο Ίδρυμα και το οποίο το έχει φέρει σε υψηλή θέση στην διεθνή κατάταξη καθώς επίσης και στο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξής του. Ο κ. Αγοραστάκης αφού εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, ανέπτυξε τις θέσεις της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας:

«Πάγια θέση της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης αποτελεί η ενίσχυση του ενιαίου, δημόσιου και ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Έρευνας, που υλοποιείται στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στα Ερευνητικά Κέντρα του νησιού. Η κίνησή μας αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας της Κρήτης για συνεχή πρόοδο στα πεδία της γνώσης και του πολιτισμού αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην περίοδο που διανύουμε, θεωρούμε ότι ζήτημα προτεραιότητας για την έξοδο από την κρίση και για την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας της Κρήτης, την ενίσχυση του αντικειμένου και του έργου των επιστημονικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων όπως και την ανάπτυξη των συνεργειών και την ενίσχυση της σχέσης με τους επαγγελματικούς παραγωγικούς φορείς της κρητικής οικονομίας. Ως αναγκαία θεωρούμε τα παρακάτω μέτρα:
 
- Στήριξη του παραγόμενου ερευνητικού έργου όσο και των σημαντικών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Ανάληψη δράσεων για ενίσχυση ή προσέλκυση νέων ερευνητών, όπως προκήρυξη προγραμμάτων σε ερευνητικούς τομείς περιφερειακής προτεραιότητας, χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων νέων ερευνητών, ώστε να εξασφαλισθεί η κρίσιμη μάζα του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνολογικού εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, να αναχαιτιστεί η μαζική φυγή νέων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών συνεργατών και ερευνητών στο εξωτερικό και να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέχεια στην ερευνητική διαδικασία στην περιοχή μας.

- Κοινωνική επιχειρηματικότητα: Δημιουργία πυρήνα κοινωνικών επιχειρήσεων με συμμετοχή αποφοίτων για κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών (σε τομείς: πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 
- Δημιουργία ενός δημόσιου περιφερειακού φορέα, στη βάση της συνεργασίας της Περιφέρειας με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά-Ερευνητικά ιδρύματα και τους επαγγελματικούς παραγωγικούς φορείς του νησιού, ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση της υποδοχής των αναγκών σε καινοτομικές τεχνολογικές εφαρμογές των παραγωγικών φορέων του και παράλληλα θα μεσολαβεί οργανωμένα για την μεταφορά και αξιοποίηση των ώριμων αποτελεσμάτων τεχνολογικής έρευνας των ιδρυμάτων του στην παραγωγική διαδικασία.
 
- Στήριξη του «πράσινου Πανεπιστημίου» και πολιτικών υιοθέτησης ΑΠΕ στις εκπαιδευτικές δομές: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας θα πρέπει να αποτελέσουν επιδεικτικά έργα βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 
- Η ύπαρξη ελλιπών υποδομών και η αδυναμία βελτίωσής των επιβάλλει την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την καλύτερη, ασφαλέστερη και εξυπνότερη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών σε σχέση με την κυκλοφορία οχημάτων, δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυο διανομής και κατανάλωσης νερού (ύδρευσης και άρδευσης), κ.λπ.
 
- Δράσεις υποστήριξης της φοιτητικής μέριμνας (στέγαση): Στηρίζουμε τις δράσεις που θα εξασφαλίζουν δωρεάν στέγαση στις φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν οξύ οικονομικό πρόβλημα.»