Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να μην καταβάλλονται ακέραιες οι αποδοχές εργαζομένων σε εργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, ζήτησε απο τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο βουλευτής Χανίων κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ.
Με αφορμή περιστατικά που έχουν καταγγελθεί, ζητείται η λήψη μέτρων ώστε να μην καταστρατηγείται ο Νόμος 3863/2010, στον οποίο προβλέπεται πως οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Στον ίδιο νόμο ορίστηκε τότε οτι η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορίζονταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης, πράγμα που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προαναφερόμενη ΚΥΑ, ορισμένοι εργολάβοι αποφεύγουν αυτή την υποχρέωση ενώ ορισμένες υπηρεσίες παρακάμπτουν με ευκολία το ζήτημα. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε έργα καθαριότητας Δήμων, Περιφερειών, όπου το προσωπικό συγκροτείται ευκαιριακά. Αποτελεί πλέον καθεστώς να μην καταβάλλονται ακέραιες οι αποδοχές αυτής της κατηγορίας εργαζομένων. Ακόμη χειρότερα, υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες καταβάλλονται εικονικά οι αποδοχές και στη συνέχεια με εκβιαστικό τρόπο εξαναγκάζονται οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν ένα μέρος στον εργοδότη! Μια περίπτωση έχει οδηγηθεί στον Εισαγγελέα με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Χανίων.
Με βάση τα παραπάνω ο Χανιώτης βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να εκδώσουν ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία να διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 40 Ν. 3863/2010 δεν εξαρτάται από την έκδοση ΚΥΑ, την οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα .