Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού): Κύριε Καμμένε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί δίνεται η ευκαιρία να αποσαφηνιστούν διάφορα θέματα για το πακέτο Γιούνκερ, το οποίο το έχει περιλάβει μια φαντασιακή κατάσταση.
Το πακέτο Γιούνκερ, όπως ξέρετε, εδράζεται σε δύο απλές ιδέες:
Η μια ιδέα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα χρήματα τα οποία μοχλεύονται με ιδιωτικό χρήμα. Έτσι φτάνουμε στα 315.000.000.000 ευρώ, εάν υποθέσουμε ότι η μόχλευση μπορεί να φτάσει σε αυτό που φιλοδοξούν, δεκαέξι, δεκαεπτά φορές. Αυτό είναι προς συζήτηση.
Η δεύτερη ιδέα του πακέτου Γιούνκερ είναι ότι επειδή διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικό «country risk», «κίνδυνο οικονομίας», έρχεται ένας ενδιάμεσος θεσμός, ο οποίος προσπαθεί να απορροφήσει αυτόν τον κίνδυνο και να διευκολύνει έτσι τη διενέργεια επενδύσεων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πακέτου Γιούνκερ.  
Αυτό ξεκίνησε –για να δώσουμε και τις χρονολογίες- από τον Κανονισμό 2015/1017/25-6-2015, ο οποίος συγκροτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το EFSI, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Υπηρεσιών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων. Και η δεύτερη απόφαση αμέσως μετά, στις 22 Ιουλίου 2015, προχωράει στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της.
Για την Πύλη αυτή, αυτό που προβλέπεται, είναι να δημιουργηθεί μια πρωταρχική βάση δεδομένων επενδυτικών έργων, προκειμένου η Πύλη να προσελκύσει στη συνέχεια το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι θα αναλάβουν να συνδράμουν σε αυτά τα έργα.
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει σε κάθε κράτος μέλος -αρχικά στους δημόσιους φορείς, αλλά η Πύλη είναι ανοιχτή για ιδιωτικές επενδύσεις προφανώς και αυτή είναι η αιχμή της- να καταχωρίσει περίπου είκοσι πέντε έργα. Η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2016, το τρέχον τρίμηνο του 2016.
Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε παραλάβει μια μεγάλη λίστα έργων από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η λίστα δεν παρήγαγε κάποιο ενδιαφέρον project, διότι ήταν ένας κατάλογος έργων, τα οποία δεν βρισκόντουσαν ούτε καν σε επίπεδο προμελέτης -ήταν έργα τα οποία είχαν καταγραφεί, δεν ξέρω από ποιους φορείς- και ο οποίος δεν αποτελούσε σε οποιοδήποτε επίπεδο κάποια ώριμη διαδικασία έργων από τα οποία θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τα είκοσι πέντε που θα εντάσσαμε στην τρέχουσα διαδικασία.
Έχουμε αποστείλει έγγραφα σε όλα τα Υπουργεία -μέχρι τέλος Φεβρουαρίου- στους εποπτευόμενους φορείς, αλλά και σε ιδιώτες, και τους γνωστοποιούμε την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων. Βάζουμε ως κατεπείγον το να επιλεγούν έργα τα οποία είναι ει δυνατόν ώριμα, προκειμένου στο τέλος του Μαρτίου να είμαστε σε θέση κατ’ αρχάς να αναρτήσουμε τα είκοσι πέντε έργα που βρίσκονται στο πιο ώριμο στάδιο και έχουν πιθανότητα να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις.
Μια υποσημείωση: Γνωρίζετε ότι αυτού του τύπου τα έργα δεν μπορεί να είναι δημόσια έργα. Πρέπει ή να έχουν κοινά ΣΔΙΤ κάποιας μορφής ή να είναι καθαρά ιδιωτικές επενδύσεις.
Σε σχέση τώρα με την Επενδυτική Τράπεζα: Το πακέτο Γιούνκερ όντως ενθαρρύνει την ύπαρξη μιας ομπρέλας, μιας τράπεζας, δηλαδή, αναπτυξιακής, επενδυτικής ή άλλης, η οποία θα μπορέσει να συντονίσει και να διαχειριστεί αυτούς τους πόρους. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοια τράπεζα. Υπάρχει από την πλευρά της Κυβέρνησης η ισχυρή πεποίθηση και ετοιμάζουμε το νομοσχέδιο για να μετεξελιχθεί το ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό Ταμείο, ικανό να παίξει αυτό τον ρόλο.
Άρα, το ένα θέμα είναι αυτό. Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη και επιβάλλεται να προχωρήσουμε γρήγορα.
Το δεύτερο θετικό σημείο είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται το πακέτο Γιούνκερ, πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει την άμεση επαφή της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι πολύ θετική. Μαζί με την EBRD και με άλλους, παράλληλους χρηματοδοτικούς φορείς, φτιάχνεται ένα φάσμα επιλογών, το οποίο μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στην κινητοποίηση των εγχώριων παραγωγικών και επενδυτικών δυνάμεων, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πακέτο Γιούνκερ και να φτάσουμε σε ένα σχέδιο που θα είναι βιώσιμο, ρεαλιστικό και θα φέρει κάποια ουσιαστικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Ευχαριστώ.