Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008


Ξεκίνησε η προγραμματική διαδικασία με στόχο στις αρχές του 2009 να πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Συνάντηση με θέμα το πρόγραμμα, όπως είχε αποφασιστεί στην 1η Πανελλαδική Σύσκεψη του περασμένου Μαρτίου.
Διαβάστε την εισήγηση της Γραμματείας σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας και τον χαρακτήρα του προγράμματος.
Στον ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα, τα μέλη, οι φίλοι και οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις ή τις σκέψεις τους.

Η επιτροπή για την Ευρώπη έχει ξεκινήσει την επεξεργασία θέσεων για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάστε τα κείμενα που έχουν κατατεθεί έως τώρα στο διάλογο.
Στον ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα, τα μέλη, οι φίλοι και οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις ή τις σκέψεις τους.