Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

Η θεματική Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη στα γραφεία (Νεάρχου 36) προκειμένου να οργανώσει τη δουλειά της για το επόμενο διάστημα.

Ως πρώτη άμεση κίνηση θα συζητηθεί η πρόταση για έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με τη διακοπή από το Δήμο Χανίων της επιδότησης των συσσιτίων της Σπλάντζιας.