Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Το Πολυτεχνείο Κρήτης τελεί υπό κατάληψη με απόφαση μαζικότατης συνέλευσης του συλλόγου φοιτητών, με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, εν μέσω εξεταστικής, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη την επιχειρηματολογία της πρυτανείας του ιδρύματος που μιλά για μειοψηφίες που κλείνουν το Πολυτεχνείο.

Αιτία, η ψήφιση του νέου εσωτερικού κανονισμού από το συμβούλιο διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έρχεται επί της ουσίας να εφαρμόσει το μεγαλύτερο τμήμα του νόμου Διαμαντοπούλου, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του Αρβανιτόπουλου. Ο εσωτερικός κανονισμός εισάγει ένα συνολικό αλλά και τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος. Το πρώτο και βασικό στοιχείο του εσωτερικού κανονισμού είναι ότι από εδώ και πέρα οι αποφάσεις για ζητήματα ακαδημαϊκά, διοικητικά, οικονομικά, πειθαρχικά, κ.λπ. είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους δικαιοδοσία του συμβουλίου του ιδρύματος αλλά και του πρύτανη. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τόσο τον τρόπο εκλογής του πρύτανη (όπως ισχύει από την εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου), αλλά και το γεγονός ότι ο πρύτανης δεν είναι απαραίτητα και μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας, όπως και ο πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης.

Στο ακαδημαϊκό επίπεδο οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί ο κανονισμός έχουν σαφή κατεύθυνση: εντατικοποίηση των ρυθμών σπουδών καθώς και κατακερματισμό της γνώσης. Αρχικά ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διάσπαση της φοίτησης σε δύο κύκλους σπουδών, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ο δεύτερος κύκλος σπουδών θα απαιτεί την καταβολή διδάκτρων. Διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών με την καθιέρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης στα ν+2 χρόνια, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις. Θεσπίζεται και η πιθανή διαγραφή «ενεργών» φοιτητών στην περίπτωση που κοπούν σε ένα μάθημα τρεις φορές. Σε αυτή, λοιπόν, την περίπτωση θα εξετάζονται μετά από αίτηση τους από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής με συναφές γνωστικό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων δεν είναι ο υπεύθυνος διδάσκων της εξέτασης, και στην περίπτωση που αποτύχουν θα εξετάζεται και θα αποφασίζεται από την Κοσμητεία αν θα διακοπούν ή όχι οι σπουδές τους! Τέλος, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την κατάργηση του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στον οικονομικό τομέα ξεχωρίζει η εισαγωγή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), του οποίου οι αρμοδιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν (πάντα μετά από απόφαση του πρύτανη) μέχρι και τη διαχείριση του συνόλου των κονδυλίων έρευνας. Αυτό μπορεί να προκύψει μετά από απόφαση του πρύτανη για κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), δηλαδή του τωρινού «διαχειριστή».

Επίσης, εισάγονται νέα πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές. Ενδεικτικά, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα «η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών με τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό τους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους ή χωρίς τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος», όπως επίσης και η αφισοκόλληση και τα γκράφιτι.
Κλείνοντας χρειάζεται να επισημάνουμε τη διαδικασία με την οποία έγινε τόσο ο «διάλογος» όσο και η ίδια η ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού. Η πρυτανεία κατηγορεί το σύλλογο φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης ότι δεν συμμετείχε στο διάλογο, την ίδια στιγμή που την ημέρα της Συγκλήτου, η οποία γνωμοδοτεί για τον κανονισμό, όλες οι πόρτες προς τον όροφο όπου γινόταν η συνεδρίαση ήταν κλειδωμένες, καθώς και στους ανελκυστήρες είχε κλειδί ασφαλείας. Όταν οι φοιτητές φτάσαμε στην αίθουσα, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι με παρόμοιο τρόπο συνεδρίασε και το συμβούλιο διοίκησης που τελικά και υπερψήφισε τον κανονισμό. 
 Ορέστης Δαύλιας,
φοιτητής ΗΜΜΥ Π.Κ.
Πηγή: Εφημερίδα Εποχή