Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Προσβάσιμα τα στοιχεία των εισαγγελέων
Σε κρίσιμο ζήτημα αναδεικνύεται το εάν τα στοιχεία που περιέχονται στις εισαγγελικές έρευνες για τις δανειοδοτήσεις ΜΜΕ και κομμάτων μπορούν να αποτελούν de facto υλικό της Επιτροπής της Βουλής,η οποία διεξάγει την αντίστοιχη έρευνα.

Η άποψή μας είναι ότι μπορούν.

Στο παρακάτω βίντεο, υπάρχει στέρεη επιχειρηματολογία που βασίζεται στα εξής:

α) Για την έρευνα Πεπόνη: η θέση της στο αρχείο έγινε κατόπιν της γνωστής επονείδιστης τροπολογίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που ψηφίστηκε μόλις είχε γίνει γνωστό ότι με το πόρισμα προτείνονταν παραπομπές στελεχών τους για κακουργήματα. Επρόκειτο για μια αμνήστευση, κατ’ ουσίαν. Ως τέτοια, όμως, είναι ανατρέψιμη καθώς αμνήστευση χωρεί μόνο με τις οριζόμενες από το Σύνταγμα προϋποθέσεις και διαδικασίες.

β) Για όσες εισαγγελικές έρευνες είναι σε εξέλιξη : χρήση στοιχείων αυτών των ερευνών από τη Βουλή είναι δυνατή, εξαιτίας του ότι η Εξεταστική Επιτροπή, που διεξάγει παράλληλη έρευνα επί του ιδίου πεδίου, έχει τις αυτές, τουλάχιστον, αρμοδιότητες και εξουσίες με τον Εισαγγελέα.
Εάν οι προανακριτικές δικογραφίες δεν «επικοινωνούσαν», καμία συσχέτιση ή συγχώνευση δικογραφιών, που είναι σύνηθες και αναγκαίο φαινόμενο, δε θα ήταν εφικτή.

Ευελπιστούμε ότι με τη στέρεη αυτή εκδοχή θα συνταχθούν και οι αρμόδιοι Εισαγγελείς όταν θα λάβουν τα αιτήματα της Επιτροπής και ότι δε θα υπάρξουν ατοπήματα.