Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Το «πράσινο φως» του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) έλαβε ο Π. Πολάκης προκειμένου να «βάλει μπροστά» το σχεδιασμό του νέου  Συστήματος Προμηθειών Υγείας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αλλαγές στο σύστημα προμηθειών είναι δυνατόν να επιφέρουν ουσιαστική εξοικονόμηση, που μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 25% και παράλληλα να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις λειτουργίες του.
Έτσι, τα μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκριναν τη σχετική εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εξουσιοδοτώντας τον να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στον τελικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αλλαγών.
«Στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός Συστήματος που θα είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό, οικονομικά εξορθολογισμένο, με προτυποποιημένες και διαφανείς διαδικασίες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και τους χρήστες των υπηρεσιών Υγείας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.
Παράλληλα, το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, αποφάσισε τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και με αναπτυξιακό προσανατολισμό θεσμικού πλαισίου για την επαναλειτουργία πτωχευμένων και εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση  της απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης και κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων, που θα συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Για το σκοπό αυτό το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. εξουσιοδότησε την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, για την προετοιμασία του νέου νομικού πλαισίου.